Control de la gestió i ISO 9001

Control de la gestió i certificat ISO

Control de la gestió de qualitat

Un bon control de la gestió de qualitat ha de ser preventiu, capaç de anticipar i evitar les desviacions no desitjades, més que corregir-les una vegada han tingut lloc. Per això, és imprescindible dissenyar els sistemes de control en relació a les necessitats específiques de cada organització i als contextos de cada moment.

El control de la gestió de qualitat, cal que tingui en compte:

  • Gestió de riscos i oportunitats. La ISO 9001 requereix identificar i valorar els riscos i oportunitats per fer-ne un Pla d’acció. Aquest Pla d’Acció pot implicar el Pla de Contingències, la Gestió de la Corporate Compliance així com el Pla de continuïtat del negoci.
  • Planificació de la gestió a partir del Pla de negoci el Pla de de màrqueting i el màrqueting digital. Tot allò que fa referència al control operacional d’un sistema de qualitat ISO 9001 també està vinculat amb control de la gestió.
  • Sistemes d’informació i indicadors de gestió a través del quadre de comandament integral que tingui en compte tots els processos de l’organització
  • Control i auditoria interna aplicant eines avançades que ajudin a integrar l’estratègia i el pla de negoci.
  • Enfoc al client, a partir del seguiment de percepcions i tendències de a satisfacció dels clients (requisit 9.3.2), analitzar i avaluar les dades i la informació que sorgeixen del seguiment de les percepcions dels clients (requisit 9.1.3.b)

Serveis de consultoria ISO 9001

Els nostres serveis de consultoria ISO 9001 útil i àgil pel control de la gestió son:

  • Certificat ISO 9001 integrat a l’estratègia i el pla de negoci.
  • Auditoria ISO 9001 interna o amb proveïdors amb auditors amb més de 15 anys d’experiència.
  • Outsourcing ISO 9001 pel manteniment del seu certificat de qualitat.
  • Formació ISO adaptada a les seves necessitats. Cursos “In Company”, “Online” i “Mixta”.

Garantia d’èxit. Més de 15 anys d’experiència ens avalen

About Jordi Gabarró Sust 147 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.