Gestió de Qualitat Total o TQM

Què és la Qualitat Total?

La Gestió de Qualitat Total o TQM és el conjunt d’accions, planificades i sistemàtiques necessàries per donar la confiança adequada que un producte o servei satisfarà els requisits de qualitat.

Un sistema de qualitat busca la millora continua. Per certificar-lo, cal que estigui documentat i cal revisar-se el seu compliment a través d’auditories.

Normes de gestió de qualitat

Les principals normes vinculades amb la qualitat son:

 • ISO 9001 – Gestió de la qualitat.
 • EFQM – Excel·lència i millora continua.
 • ISO 22301 – Pla de continuïtat del negoci.
 • ISO 31000 – Gestió del risc corporatiu.
 • UNE 19601 – Programa de Corporate Compliance.
 • ISO 13009 – Gestió de la qualitat a platges.

Prinicipis de Gestió de Qualitat

Els principis de la qualitat son:

 • Enfoc al client. Les organitzacions depenen dels seus clients i per tant han d’entendre les seves necessitats actuals i futures, complir amb els requisits del client i tractar d’aconseguir, i en la mesura del possible, excedir les seves expectatives.
 • Lideratge. Els líders creant l’ambient en el que les persones poden involucrar-se a l’assoliment dels objectius de qualitat.
 • Implicació de tot el personal. Les persones de tots els nivells, son l’essència d’una organització i de la seva implicació permet que facin servir les seves habilitats en benefici de l’organització.
 • Enfoc de procés: Un resultat desitjat s’aconseguirà més eficaçment quan els recursos relacionades i les activitats vinculades amb el procés.
 • Enfoc de sistema a la gestió: Identificant, entenent i manejant un sistema com a processos interrelacionats per aconseguir un objectiu donat, es contribueix a l’efectivitat i eficiència de l’organització.
 • Millora continua. Cal que sigui un objectiu permanent de l’organització.
 • Enfoc basat en fets per la presa de decisions. Les decisions efectives es basen en una anàlisi lògica i intuïtiva de dades i informació.
 • Relació de benefici amb proveïdors. L’habilitat de l’organització i els seus proveïdors de crear valor s’augmenta per la relació de benefici mutu, tractant al proveïdor com un soci més de l’organització.