Consultoria ISO d’èxit

Certificació ISO

Amb la consultoria ISO ajudem a aconseguir l’èxit d’una certificació ISO a partir de la millora continua i l’aprofitament de les oportunitats que sorgeixen en el mercat.

Amb la nostra consultoria ISO integrem al certificat ISO el pla estratègic, el pla de negoci i el quadre de comandament integral.

Una certificació ISO comunica als seus clients, proveïdors i col·laboradors el seu compromís amb la qualitat integrada, estableix una estratègia i posa en marxes eines de management.

Serveis de Consultoria ISO

Els nostres serveis de consultoria ISO son:

  • Certificat ISO.  La nostra consultoria ISO l’ajuda aconseguir la certificació ISO que necessiti. De qualitat (ISO 9001, ISO 22000), seguretat (ISO 45001, OEA), gestió ambiental (ISO 14001, EMAS) o responsabilitat social corporativa (SR10 IQNet, Forética).
  • Auditoria ISO interna o a proveïdors amb auditors experimentats. Podem fer auditories integrades amb altres normes.  La certificació ISO requereix una auditoria interna (amb personal propi o subcontractada a un professional extern) sobre el grau de compliment dels requisits de la norma certificada i l’eficàcia de la seva implantació.
  • Outsourcing ISO. Pel manteniment de qualsevol certificat ISO de qualitat, gestió ambiental, seguretat i responsabilitat social empresarial. Implica el mantenir al dia el certificat ISO i assumint les tasques del Responsable de Qualitat o Responsable del Sistema.
  • Formació ISO a mida de les seves necessitats: “In Company”, “Online” o “Mixta”

Més informació vinculada amb  la certificació ISO

  • Certificadora ISO.  Aporta el reconeixement d’una certificadora acreditada de prestigi (AENOR, SGS, Bureau Veritas, LLoyds, OCA, etc.).  La certificació ISO d’una certificadora acreditada de prestigi és un element diferenciador. El certificat ISO millora la imatge de productes i serveis, generant confiança entre clients i consumidors.
  • Normes ISO – International Standard Oganization. Organisme que gestiona les normes més habituals.
  • ENAC – Entidad Nacional de Acreditación. Permet consultar les certificadores acreditades.
  • UKAS – Organismo Nacional de Acreditación del Reino Unido.