Què és la Gestió de Seguretat?

Es pot definir la gestió de la seguretat, com la part del sistema integrat de gestió que busca la millora continua de la seguretat en algun dels seus camps:

 • Seguretat física i lògica de l’organització.  Implica identificar possibles focus d’inseguretat i desenvolupar estratègies per gestionar els riscos de seguretat a partir de Plans de Contingència i el Programa de Corporate Compliance entre altres.
 • Gestió de la seguretat i salut laboral, per millorar les condicions laborals i l’ambient de treball, a més de la salut en el treball.
 • Seguretat a la cadena logística per assegurar que la cadena de subministre sigui segura, sòlida i estar ben gestionada.
 • Seguretat alimentària per adaptar-se als canvis legislatius, gestionar i mitigar els riscos d’innocuïtat alimentària, reduir reclamacions per innocuïtat, protegir la seva marca i fomentar la confianza con todas las partes interesadas.

Igual que la gestió de qualitat, la Gestió de la seguretat s’enquadra en el marc de la millora continua o PDCA.

Si necessites ajuda, contacta amb nosaltres. Tenim serveis de consultoria seguretat adaptat a les seves necessitats.

Normes de gestió de la seguretat

Seguretat física i lògica

 • ISO 19600 – Corporate Compliance
 • Plans de contingència
 • ISO 27001 – Seguretat informàtica
 • LOPD – Protecció de dades

Prevenció i seguretat i Salut Laboral

Seguretat a la cadena logística

 • OEA – Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat a la cadena logística
 • ISO 28000 – Seguretat a la cadena logística.

Seguretat alimentària

 • ISO 22000 – Seguretat alimentària
 • IFS –
 • BRCBritish Retail Consortium