Gestió de la Seguretat

Què és la Gestió de la Seguretat?

Es pot definir la gestió de la seguretat, com la part del sistema integrat de gestió que busca la millora continua de la seguretat en algun dels seus camps:

 • Seguretat física i lògica de l’organització.  Implica identificar possibles focus d’inseguretat i desenvolupar estratègies per gestionar els riscos de seguretat a partir de Plans de Contingència i el Programa de Corporate Compliance entre altres.
 • Gestió de seguretat i salut laboral, per millorar les condicions laborals i l’ambient de treball, a més de la salut en el treball.
 • Seguretat a la cadena logística per assegurar que la cadena de subministre sigui segura, sòlida i estar ben gestionada.
 • Seguretat alimentària per adaptar-se als canvis legislatius, gestionar i mitigar els riscos d’innocuïtat alimentària, reduir reclamacions per innocuïtat, protegir la seva marca i fomentar la confiança amb totes les parts interessades.

Igual que la gestió de qualitat, la Gestió de la seguretat s’enquadra en el marc de la millora continua o PDCA.

Normes de gestió de seguretat

Seguretat física i lògica

 •  ISO 19600 – Corporate Compliance per la seguretat del compliment dels requisits normatius
 • Plans de contingència.
 • ISO 27001 – Seguretat informàtica
 • LOPD – Requisits legals de Protecció de dades de caràcter personal

Prevenció i seguretat i Salut Laboral

Seguretat a la cadena logística

 • OEA – Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat a la cadena logística per facilitar el comerç internacional.
 • ISO 28001 – Seguretat a la cadena logística.

Seguretat alimentària

 • ISO 22000 – Certificat ISO de Seguretat alimentària
 • Certificació IFS – Certificat de seguretat alimentària. La norma està adaptada a diferents sectors: IFS Food, IFS Logística, etc..
 • BRC – British Retail Consortium
 • GMP+

Serveis de Consultoria

Si necessites ajuda, contacta amb nosaltres.  Els nostres serveis de consultoria seguretat adaptat a les seves necessitats t’ajudaran:

 • Certificat ISO. Sabem ajudar-te aconseguir el certificat de seguretat que necessitis.
 • Auditoria ISO interna. Sabem fer auditories integrades de diferents normes
 • Outsourcing ISO per assumit les tasques de Responsable del Sistema de Gestió
 • Formació ISO adaptada a les seves necessitats
 • Consultoria OEA sobre l’obtenció i manteniment dels requisits com Operador Econòmic Autoritzat.