iso 27001

ciberseguretat - seguretat de la informació

Sistema de Seguretat de la Informació: Termes i definicions

Termes i definicions d’un “Sistema de Seguretat de la Informació” – “SGSI“: Actiu: Qualsevol be que té valor per l’organització (ISO 13335). La seva gestió es pot optimitzar amb un “Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació” o “SGSI” segons ISO 27001, implantat amb la nostra consultoria ISO. Disponibilitat. Es refereix a la

Sistema de Seguretat de la Informació: Termes i definicions Llegeix més »

ciberseguretat - seguretat de la informació

Ciberseguretat per minimitzar les ciberamenaces

Sistemes de gestió per minimitzar ciberamenaces. Encara hi ha moltes organitzacions que pensen erròniament que la informació que tenen i la que manipulen no és interessant per ningú. L’augment de l’externalització dels serveis, l’ús del cloud computing, la informàtica mòbil, el teletreball obliga a gestionar de forma adequada la ciberseguretat de la seva informació corporativa

Ciberseguretat per minimitzar les ciberamenaces Llegeix més »

Gestió del risc

Gestió del risc: Pla de continuïtat del negoci i Pla de contingència

Gestió del risc a la gestió per processos Les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 es basen en la gestió per processos i la gestió del risc. Recullen la necessitat d’identificar els elements d’entrada i els resultats esperats de cada procés així com la necessitat d’indicadors per avaluar l’eficàcia dels processos. Això justifica

Gestió del risc: Pla de continuïtat del negoci i Pla de contingència Llegeix més »