Què aporta?

El Pla de màrqueting ajuda complir el pla d’acció comercial del Pla de Negoci aportant:

 • Garantia de compliment del Pla de Negoci a partir de l’estratègia que formula el Pla de Marketing on s’inclou en màrqueting digital i el pla d’exportació 2.0.
 • Objectius de màrqueting i comercials. El Pla té en compte els objectius comercials del Pla de Negoci, i del quadre de mando.
 • Estratègia del “Màrqueting Mix” òptima. El Pla de marketing optimitza el “màrqueting mix”, tenint en compte el producte, preu, promoció i distribució, seguint l’estratègia del Pla de Negoci per aportar més beneficis a la seva empresa.

Com implantar-lo?

Des de la consultoria www.emasconsultors.comes recomana implantar-lo seguint els passos següents:

 • Anàlisis de la situació actual, on en destaquem:
  Anàlisis del Pla de Estratègic i del Pla de Negoci, si n’hi han.
  Estudi de mercat per concretar el mercat objectiu ideal que valori la nostra proposta de valor.
  Anàlisis dels productes o serveis a incloure al Pla.
  Com a resultat d’aquesta fase del Pla de màrqueting recomanem elaborar una anàlisis DAFO amb els punts forts i les oportunitats detectats. Pot fer-se servir per l’anàlisi del context del certificat ISO 9001.
 • Determinar els objectius del pla de marketingque volem aconseguir. Els objectius seran viables, concrets, precisos, consensuats, creïbles i flexibles.
 • Estratègies de màrqueting. Al Pla de màrqueting es definirà les estratègies del “marketing mix” per posicionar-se amb una avantatge competitiva sostenible que permeti aconseguir més rendibilitat. Una certificació ISO 9001 pot ajudar a aconseguir-ho.
 • Pla d’acció comercial per aconseguir els objectius de venda del Pla de Negoci i el quadre de mando, en el termini acordat, aplicant les tàctiques incloses al Pla.
 • Pressupost del Pla. Tenint en compte la inversió i la seva temporalització així com valorar els beneficis que suposa aplicar el Pla.
 • Seguiment, control i pla de contingències del Pla de marketing a partir d’indicadors del quadre de mando. El Pla de contingències ens farà ser més competitius.