Vengui més amb el Pla de màrqueting

Què aporta el Pla de màrqueting?

El Pla de màrqueting ajuda a aconseguir més clients i fidelitzar-los a partir de:

 • Definició del producte i preu que compleix les necessitats i expectatives dels nostres clients, d’acord amb l’anàlisi del context i les parts interessades fet en el marc del certificat ISO 9001.
 • Màrqueting digital i xarxes socials, per arribar a nous mercats i explicar millor allò que aportem als nostres clients. Pot implicar tant treballar en la web, portal ecommerce i altres xarxes socials.
 • Branding. Les accions del pla de màrqueting ajudaran a millorar la reputació i el posicionament de la marca.
 • Estratègies per promocionar els nostres productes o serveis. Ajudem a la promoció buscant maximitzar beneficis.
 • Objectius de màrqueting i comercials. El Pla té en compte els objectius comercials del Pla de Negoci, i del quadre de mando.

Com implantar-lo?

Com a consultors estratègics, recomanem implantar el pla de màrqueting seguint els passos següents:

 • Anàlisis de la situació actual A partir de les prioritats de l’empresa, els seus recursos, cal:
  – Cal conèixer quins son els nostres possibles clients i on estan. A més, investigarem quines saber què busquen i valoren per explicar com els solucionem les seves necessitats i expectatives. Al final volem que el client valori la nostra proposta de valor.
  Anàlisis dels productes o serveis a incloure al Pla.
  Com a resultat elaborar una anàlisis DAFO amb els punts forts i les oportunitats detectats.
 • Determinar els objectius del pla de marketing que volem aconseguir. Els objectius seran viables, concrets, precisos, consensuats, creïbles i  flexibles.
 • Estratègies de màrqueting. Al Pla de màrqueting es definirà les estratègies per posicionar-se amb una avantatge competitiva sostenible que permeti aconseguir més rendibilitat.
 • Pla d’acció comercial per aconseguir els objectius de venda del Pla de Negoci i el quadre de mando, en el termini acordat, aplicant les tàctiques incloses al Pla.
 • Pressupost del Pla. Tenint en compte la inversió i la seva temporalització així com valorar els beneficis que suposa aplicar el Pla.
 • Seguiment, control i pla de contingències del Pla de marketing a partir d’indicadors del quadre de mando. El Pla de contingències ens farà ser més competitius.