IQNet SR10 de Responsabilitat Social

Beneficis de IQNet SR10

Un certificat de Responsabilitat Social Empresarial segons la norma IQNet SR10 aporta els següents beneficis:

 • Gestió de la Responsabilitat Social amb el mateix model d’altres sistemes de gestió: ISO 9001, ISO 140001, ISO 50001, ISO 45001, etc.
 • Gestió dels aspectes de sostenibilitat rellevants (aspectes econòmics, ambientals, socials i de bon govern).
 • Gestió de les relacions amb els grups d’interès, permetent reduir riscos i identificar oportunitats.
 • Augmenta la confiança i la credibilitat, demostrant a tercers el compromís públic i de millora amb la societat, el medi ambient i els grups d’interès per una certificadora independent (AENOR i IQNet).
 • Diferenciació, millora de la reputació, reconeixement i difusió. Ajuda a fidelitzar clients i a vendre més.
 • Facilita i afavoreix l’elaboració d’informes i memòries de sostenibilitat i responsabilitat social (GRI e IIRC).

Requisits certificat de Responsabilitat Social IQNet SR10

La norma IQNet SR 10 de Responsabilitat Social conté els set principis fonamentals de responsabilitat social exposats a la ISO 26000:

 1. Responsabilitat i compromís de la Direcció en la Responsabilitat Social.
 2. Transparència dels resultats. Cal comunicar l’impacte de les activitats vinculades amb la Responsabilitat Social.
 3. Comportament ètic, d’acord amb el codi de conducta.
 4. Respecte als interessos dels grups d’interès, complint les expectatives dels grups d’interès definits a la norma IQNet SR 10:
  • Propietaris, accionistes, inversors i socis.
  • Empleats.
  • Clients, empleats i consumidors.
  • Proveïdors.
  • Afiliats i col·laboradors.
  • Competidors.
  • L’administració pública.
  • La comunitat on opera l’organització i la societat en general.
  • L’entorn que pot estar afectat.
 5. Respecte per l’estat de dret, complint tots els requisits aplicables.
 6. Respecte per les normes internacionals de conducta.
 7. Respecte als drets humans.

I els combina amb els principis bàsics dels sistemes de gestió:

 • Aplicació transversal, a tots els processos de l’organització
 • Lideratge, per part de la Direcció.
 • Enfocament cap a les parts interessades.
 • Coherència amb els compromisos.
 • Base voluntària.
 • Addicionalitat.
 • Eficiència.
 • Millora contínua del sistema de gestió de la Responsabilitat Social.

El certificat IQNet SR10 es pot integrar al certificat ISO. Anualment cal fer una auditoria interna del sistema de Responsabilitat Social.