ISO 13485 – Productes sanitaris – Medical devices

Beneficis de la certificació de productes sanitaris

La norma ISO 13485 sobre la gestió de la qualitat dels productes sanitaris” aporta:

  • Garantia sanitària. La ISO 13485 implica una garantia que els productes sanitaris que fabrica, distribueix o fa servir. Indica que son segurs, s’adeqüen a l’ús previst i compleixen amb els requisits legals aplicant les bones pràctiques a la fabricació de productes sanitaris.
  • Requisits harmonitzats. Assegurar que els fabricants de productes sanitaris i serveis relacionats compleixin  requisits harmonitzats del sistema de qualitat dins del sector dels productes sanitaris.
  • Compliment dels requisits aplicables. Ajuda a demostrar la capacitat de donar productes i serveis sanitaris relacionats que compleixin de forma coherent els requisits del client i requisits reglamentaris aplicables.
  • Augment de la reputació. El certificat ISO 13484 dóna confiança i satisfacció als clients.
  • Certificació Integrada. La certificació amb la norma ISO 13485 es compatible i complementària amb el certificat ISO 9001, sent a més de fàcil integració amb qualsevol altra sistema de gestió com ara ISO 14001, ISO 45001.

Requisits ISO 13485

La norma ISO 13485 sobre productes sanitaris és complementària a la ISO 9001. Té requisits addicionals propis de les especificitats dels productes sanitaris, dels que destaca:

 • Control dels documents. Segons ISO 13485 cal establir i mantenir un arxiu que identifiqui els documents que defineixin les especificacions del producte sanitari. Aquests documents cal que descriguin el procés de fabricació dels productes sanitaris. També cal que detallin com es fan els processos d’instal·lació i servei, si apliquen.
 • Responsabilitat, autoritat, comunicació. La definició de responsables d’activitats relacionades amb les etapes posteriors a la producció de productes sanitaris pot estar condicionada per  les legislacions nacionals o autonòmiques.
 • Ambient de treball. Posa una atenció especial als requisits ambientals per seguir i controlar les condicions en les que es desenvolupa el producte. Considera important la formació que ha de rebre el personal temporal en relació a les condiciones ambientals on es desenvolupa el producte.
 • Disseny i desenvolupament: La norma contempla la necessitat que un dels elements d’entrada pel disseny i desenvolupament sigui la gestió dels riscos associats a la utilització prevista del producte sanitari.
 • Validació dels processos de producció: L’organització que fabriqui productes sanitaris estableixi un sistema per validar l’adequació dels programes informàtics que es facin servir per controlar els processos abans de començar-los a fer servir.
 • Identificació i traçabilitat del producte: La identificació i traçabilitat son dos aspectes que prenen especial importància en els productes sanitaris. La ISO 13485 requereix conservar registres traçables per cada lot, identificant la quantitat fabricada i aprovada per ser distribuïda.
 • Preservació dels productes sanitaris. La norma requereix un procediment per controlar el producte en un període determinat de la seva vida i/o que requereixi condicions de emmagatzemament especials.

Consultoria qualitat serveis i productes sanitaris

 • Consultoria medical device per aconseguir el certificat ISO 13485 i ajudar al seu manteniment.
 • Auditoria ISO internes integrades amb els requisits ISO 13485 per organitzacions ja certificades amb altres normes. Impliquen un estalvi de temps i costos.
 • Formació ISO a mida de les seves necessitats.