Memòria GRI de sostenibilitat – Global Reporting Initiative

Què aporta una memòria GRI de sostenibilitat?

Una memòria GRI de sostenibilitat segons les normes GRI, aporta:

 • Informar públicament sobre els impactes econòmics, ambientals i socials d’una organització, tenint en compte les millors pràctiques, incloses a les normes GRI.
 • Tenir eines per elaborar els informes de sostenibilitat. Les organitzacions seleccionen d’entre els estàndards temàtics per informar sobre els seus temes materials, ja siguin temes econòmics, ambientals o socials.
 • Elaborar informes que aportin una perspectiva general i equilibrada de la responsabilitat social d’una organització, dels impactes relacionats i de com els gestiona a partir de les diferents normes GRI.

Els requisits de les normes GRI es poden integrar a un sistema de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Normes GRI

Estàndards Universals (Universal Standards)

La sèrie 100 de les normes GRI està composta per tres estàndards universals aplicables a qualsevol organització que prepari un informe de sostenibilitat. Aquestes normes informen sobre com usar els altres estàndards, la informació contextual d’interès de l’organització i com gestiona els seus temes materials.

 • GRI 101: Fonaments (Foundation)
 • GRI 102: Continguts generals (General Disclosures)
 • GRI 103: Enfoc de gestió (Management Approach)
Estàndards econòmics (Economic Standards)

La serie 200 de les normes GRI està composta pels estàndards temàtics que informen dels impactes materials d’una organització, en quant a temes econòmics.

 • GRI 201: Desempeny econòmic (Economic Performance)
 • GRI 202: Presencia al mercat (Market Presence)
 • GRI 203: Impactes econòmics indirectes (Indirect Economic Impacts)
 • GRI 204: Pràctiques d’adquisició (Procurement Practices)
 • GRI 205: Anticorrupció (Anti-corruption)
 • GRI 206: Competència deslleial (Anti-competitive Behavior)

Estàndards ambientals (Environmental Standards)

La serie 300 dels Estàndards GRI està composta per les normes temàtiques que informen dels impactes materials d’una organització en quant a temes ambientals.

 • GRI 301: Materials (Materials)
 • GRI 302: Energia (Energy)
 • GRI 303: Aigua i efluents (Water and Effluents)
 • GRI 304: Biodiversitat (Biodiversity)
 • GRI 305: Emissions (Emissions)
 • GRI 306: Efluents i residus (Effluents and Waste)
 • GRI 307: Compliment ambiental (Environmental Compliance)
 • GRI 308: Avaluació ambiental dels proveïdors (Supplier Environmental Assessment)
Estandars socials (Social Standards)

La serie 400 dels estàndards GRI està formada per les normes temàtiques que informen dels impactes materials d’una organització en quant a temes socials.

 • GRI 401: Treball (Employment)
 • GRI 402: Relació treballador – empresa (Labor/Management Relations)
 • GRI 403: Salut i seguretat al treball (Occupational Health and Safety)
 • GRI 404: Formació i ensenyament (Training and Education)
 • GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats (Diversity and Equal Opportunity)
 • GRI 406: No discriminació (Non-discrimination)
 • GRI 407: Llibertat d’associació i negociació colectiva (Freedom of Association and Collective Bargaining)
 • GRI 408: Treball infantil (Child Labor)
 • GRI 409: Treball forçós o obligatori (Forced or Compulsory Labor)
 • GRI 410: Pràctiques en matèria de seguretat (Security Practices)
 • GRI 411: Drets dels pobles indígenes (Rights of Indigenous Peoples)
 • GRI 412: Avaluació dels drets humans (Human Rights Assessment)
 • GRI 413: Comunitats locals (Local Communities)
 • GRI 414: Avaluació social dels proveïdors (Supplier Social Assessment)
 • GRI 415: Política pública (Public Policy)
 • GRI 416: Salut i seguretat dels clients (Customer Health Safety)
 • GRI 417: Màrqueting i etiquetatge (Marketing and Labeling)
 • GRI 418: Privacitat del client (Customer Privacy)
 • GRI 419: Compliment socioeconòmic (Socioeconomic Compliance)
Glossari dels Estàndards GRI (GRI Standards Glossary)

El Glossari dels Estàndards GRI s’ha dissenyat per ser fet servir junt amb els estàndards GRI. Aquest recull termes i definicions per l’ús de les normes GRI a l’elaboració d’informes de sostenibilitat.

 • GRI: Glossari dels Estàndards (GRI Standards Glossary)

Serveis de consultoria Responsabilitat Social

Com a consultors, des d’emasconsultors els podem ajudar amb els nostres serveis de consultoria responsabilitat social: