consultoria seguretat

Consultoria de seguretat

Serveis de consultoria de seguretat

Des d’EmasConsultors el podem ajudar amb els següents serveis de consultoria de seguretat:

 • Certificat ISO per la gestió de la seguretat segons ISO 45001 de seguretat i salut laboral, ISO 27001 de seguretat de la informació, ISO 22301 de Continuïtat del negoci o ISO 19600 de Corporate Compliance.
 • Consultoria OEA per ser Operador Econòmic Autoritzat en en simplificacions duaneres i/o seguretat i protecció.
 • Auditoria ISO interna integrada al ser certificat ISO 9001 de gestió de la seguretat segons ISO 45001, ISO 27001, ISO 28000 entre altres.
 • Outsourcing ISO pel manteniment del certificat ISO integrat assumint les tasques de Responsable del Sistema.
 • Software ISO per la gestió del certificat ISO integrat a l’estratègia i el pla de negoci.

Formació ISO en matèries de gestió de la seguretat:

  • Curs auditoria interna ISO. Amb aquest curs es capacitarà com auditor intern de sistemes de gestió ISO.
  • Curs sistema integrat de gestió per aprendre com integrar al certificat ISO les normes de seguretat. Guanyarà eficàcia i eficiència del seu certificat ISO.
  • Curs pla de contingències. Està preparat si li falla el servidor? Està preparat si li deneguen finançament? ¿Tiene previsto qué hacer si le falla el proveedor más importante? En éste curso de planes de contingencias le ayudamos a elaborar plan de contingencia para afrontar posibles incidencias.

Normes ISO de seguretat

Seguretat Comerç Internacional
  • OEA – Operador Econòmic Autoritzat
  • ISO 28001 – Seguretat a la cadena de subministre.
Seguretat i Salut Laboral
  • ISO 45001 – Gestió de la Seguretat i Salut Laboral.
Sistemes de Gestió de la Seguretat
 • LOPD. Converteixi la seva ISO en un Sistema Integrat de Gestió.
 • ISO 27001. Sistemes de gestió de qualitat i els plans de qualitat.