Consultoria de seguretat

Serveis de consultoria de seguretat

Des d’EmasConsultors el podem ajudar amb els següents serveis de consultoria de seguretat:

 • Certificat ISO per la gestió de la seguretat segons ISO 45001 de seguretat i salut laboral, ISO 27001 de seguretat de la informació, ISO 22301 de Continuïtat del negoci o ISO 19600 de Corporate Compliance. Fem servir el “mètode Gesttic”, basat en “Microsoft 365”.
 • Consultoria OEA per ser Operador Econòmic Autoritzat en en simplificacions duaneres i/o seguretat i protecció.
 • Auditoria ISO interna integrada al ser certificat ISO 9001 de gestió de la seguretat segons ISO 45001, ISO 27001, ISO 28000 entre altres.
 • Outsourcing ISO pel manteniment del certificat ISO integrat. Assumim les tasques de Responsable del Sistema, inclosa l’organització de simulacres. Garantim un certificat útil i àgil.
 • Software ISO per la gestió del certificat ISO integrat a l’estratègia i el pla de negoci.

Formació ISO en matèries de gestió de la seguretat:

 • Curs auditoria interna ISO. Amb aquest curs es capacitarà com auditor intern de sistemes de gestió ISO.
 • Curs sistema integrat de gestió per aprendre com integrar al certificat ISO les normes de seguretat. Guanyarà eficàcia i eficiència del seu certificat ISO.
 • Curs pla de contingències. Està preparat si li falla el servidor? Està preparat si li deneguen finançament? Te previst que fer si falla el proveïdor més important? A aquest curs de plans de contingències l’ajudem a elaborar un pla de contingència para afrontar possibles incidències.

Normes ISO de seguretat

Seguretat Comerç Internacional

  • OEA – Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions i seguretat de la custodia.
  • ISO 28001 – Seguretat a la cadena de subministre.

Seguretat i Salut Laboral

 • ISO 45001 – Gestió de la Seguretat i Salut Laboral.

Sistemes de Gestió de la Seguretat

 • LOPD. Incorpori al seu Sistema de  Gestió dels requisits de la protecció de dades.
 • ISO 27001. Sistemes de gestió de seguretat de la informació.