La gestió ambiental pot estar motivada per millorar la imatge de l’empresa, millorar les relacions amb els residents locals (en el cas d’empreses contaminants), estalviar diners, obtenir una certificació ambiental sol·licitada pels clients de l’empresa o una etiqueta ecològica entre altres.

El Sistema de gestió ambiental (com ISO 14001 o EMAS) inclou l’estructura organitzativa, activitats de planificació, responsabilitats, pràctiques, procediments, processos i recursos per establir, implementar , realitzar, revisar i mantenir la política ambiental.

Les accions realitzades com a part d’un sistema de gestió ambiental poden ser:

 • certificació segons normes ambientals com ara ISO 14001 o EMAS
 • la millora ambiental de les activitats de la companyia
 • productes d’ecodisseny, tenint en compte el seu anàlisi del cicle de vida.
 • prevenció de la contaminació
 • la disminució del consum de recursos naturals
 • la disminució del consum energètic
 • reducció de residus
 • educació ambiental
 • l’establiment de sistemes de producció d’energia renovable (fotovoltaica, solar tèrmica …)
 • la implicació de proveïdors i subcontractistes, encoratjant-los a adoptar un sistema de gestió ambiental,
 • un enfocament relacionat amb el tema de la compra sostenible.

Normes de gestió ambiental

 • ISO 14001 – Gestió Ambiental
 • EMAS – Gestió ambiental
 • Biosphere Tourism Responsable
 • Bandera Blava ADEAC
 • ISO 50001 – Eficiència energètica
 • ISO 14020 – Etiqueta ecològica
 • ISO 14044 – Anàlisi del Cicle de Vida