Gestió ambiental

La gestió ambiental pot estar motivada per millorar la imatge de l’empresa, millorar les relacions amb els residents locals (en el cas d’empreses contaminants), estalviar diners, obtenir una certificació ambiental sol·licitada pels clients de l’empresa o una etiqueta ecològica entre altres.

El Sistema de gestió mediambiental busca la millora continua ambiental. Té en compte els riscos i oportunitats ambientals,  l’estructura organitzativa, activitats de planificació, responsabilitats, pràctiques, procediments, processos i recursos per establir, implementar , realitzar, revisar i mantenir la política ambiental.

Les accions realitzades com a part d’un sistema de gestió ambiental poden ser:

 • certificació segons normes ambientals com ara ISO 14001 o EMAS.
 • la millora ambiental de les activitats de la companyia, implicant una prevenció de la contaminació
 • productes d’ecodisseny, tenint en compte el seu anàlisi del cicle de vida.
 • la reducció del consum de recursos naturals i del consum energètic
 • reducció de residus
 • educació ambiental
 • l’establiment de sistemes de producció d’energia renovable (fotovoltaica, solar tèrmica …)
 • la implicació de proveïdors i subcontractistes, encoratjant-los a adoptar un sistema de gestió mediambiental,
 • un enfocament relacionat amb la compra sostenible.

Certificats de gestió ambiental

Els certificats més habituals i en els quals Emas Consultors està especialitzat son:

 • Certificat ISO 14001. És el certificat de gestió mediambiental més habitual, ja que les normes ISO son les més conegudes internacionalment.
 • Verificació EMAS. Certificat segons el Reglament (CE) 1221/2009 relatiu a la participació voluntaria d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). A Catalunya els EMAS son gestionats per la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar més informació a la seva web.
 • Certificat ISO 50001 d’eficiència energètica. Habitualment és un certificat complementari als certificats de gestió ambiental.

Un sistema de gestió mediambiental també es pot complementar amb la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). La RSC també es pot certificar tant el seu sistema de gestió (com IQNet SR10) com les memòries de sostenibilitat (com  ara memòries forètica o GRI) o fer auditories externes (auditoria SMETA).

Normes de gestió mediambiental