OEA – Operador Econòmic Autoritzat

Beneficis per un Operador Econòmic Autoritzat OEA

Un Operador Econòmic Autoritzat accedeix als següents beneficis i avantatges:

 • Avantatges competitives. Es basen en que les empreses importadores i exportadores escullen proveïdors de confiança que siguin Operador Econòmic Autoritzat (proveïdors segurs). Ser OEA implica un reconeixement internacional a les seves relacions comercials.
 • Avantatges al management i gestió basats en que ser OEA implica tenir una metodologia de treball clara així com facilita la millora de l’eficiència i eficàcia. Ens permet rebaixar costos, i per tant ser més competitius.
 • Avantatges duaneres com ara una reducció de controls (físics i documentals), que l’OEA pot escollir el lloc d’inspecció (inclòs el despatx centralitzat). Implica més facilitat per acollir-se a procediments duaners simplificats com declaracions sumàries d’entrada o sortida amb dades reduïdes.

Requisits de l'Operador Econòmic Autoritzat

Els principals requisits per ser OEA son:

 • ­­Historial del compliment satisfactori dels requisits duaners. Per ser Operador Econòmic Autoritzat, cal tenir bones relacions amb la Duana.
 • Sistema adequat de gestió empresarial. Implica que l’OEA tingui un sistema de gestió (pot ser certificat segons ISO 9001) que tingui una organització administrativa, el sistema comptable, accés segur a la informació, sistema logístic adequat, una gestió segura de l’arxiu així com tenir controls interns adequats.
 • Solvència financera acreditada.
 • Requisits i normes de seguretat. Implica:
  • Protecció contra la inducció, substitució, pèrdua o alteració dels materials, pel que calen accessos segurs als ordinadors i edificis.
  • Identificació i homologació tant de proveïdors com de clients.
  • Controls de seguretat als treballadors.
 • Capacitació professional. Requereix personal amb formació en Duanes i comerç internacional que conegui els requisits OEA.

Normes i links vinculats

Destaquem les següents normes i links amb informació vinculada amb els Operadors Econòmics Autoritzats:

Consultoria OEA

 • Consultoria OEA per aconseguir l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions i/o seguretat.
 • Auditoria interna OEA en simplificacions i/o seguretat duanera, per mantenir i assegurar el compliment dels requisits per continuar sent un operador econòmic de confiança.
 • Formació OEA per sensibilitzar al personal i ajudar als directius i tècnics a mida de les seves necessitats.
 • Reevaluacions OEA. T’ajudem a estar preparat a qualsevol reevaluació en simplificacions i seguretat.