Consultoria innovació

Vols canviar per adaptar-te a les necessitats i expectatives d’un mercat canviant? Vols preparar-te per innovar? Vols innovar i encara no saps com començar? Saps que de la innovació depèn el futur de la teva empresa, però, ara per ara, et preocupa més el present? La nostra consultoria innovació el pot ajudar.

Serveis de consultoria innovació

Com a consultoria innovació li oferim els següents serveis per incorporar la innovació a l’estratègia i gestió de la seva empresa:

  • Consultoria innovació per incorporar la innovació al negoci a través de projectes d’innovació d’èxit.
  • Certificat ISO  de gestió de la innovació segons UNE 166002 integrat amb el certificat ISO 9001, estratègia i pla de negoci.
  • Auditoria ISO interna per ajudar a millorar la gestió de la innovació integrada amb altres certificats.
  • Outsourcing ISO, per la dinamització i manteniment de la gestió de la innovació, integrada al seu certificat ISO.
  • Formació ISO a mida de les seves necessitats.
    • Sistema Integrat de Gestió. Al curs aprendrà plantejar la integració d’un sistema integrat de gestió eficient i eficaç alineat amb l’estratègia i el pla de negoci.
    • Curs auditoria interna ISO. Amb aquest curs estarà capacitat per ser auditor intern de qualsevol norma ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UNE 166002, etc.)
    • Curs pla de contingències. A aquest curs, l’ajudem a elaborar el pla de contingència per reduir el risc davant de possibles incidències.

Consultoria innovació amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència ens avalen.

Per crear innovacions cal entendre per intercanviar coneixements, per fer compatibles les coses, la gestió de la innovació segons UNE 166002 i les normes ISO són la base sòlida.

Normes de gestió de la innovació

Normes de gestió de la innovació

 • UNE 166002 – Gestió de la innovació. Es pot integrar amb el certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat
 • Informe motivat vinculant per deduccions en innovació.

Estratègia, management i organització