Serveis de consultoria innovació

Com a consultoria innovació li oferim els següents serveis:

 • Certificat ISO  de gestió de la innovació segons UNE 166002 integrat amb el certificat ISO 9001, estratègia i pla de negoci.
 • Auditoria ISO interna per ajudar a millorar la gestió de la innovació integrada amb altres certificats.
 • Outsourcing ISO. per la dinamització i manteniment de la gestió de la innovació.
 • Formació ISO a mida de les seves necessitats.
  • Sistema Integrat de Gestió. Al curs aprendrà plantejar la integració d’un sistema integrat de gestió eficient i eficaç alineat amb l’estratègia i el pla de negoci.
  • Curs ISO 9001 de qualitat i Curs ISO 14001 de gestió ambiental per que tot el personal sea consciente de las implicaciones que supone una ISO 9001, una ISO 14001 y un EMAS. Formación presencial y on line.
  • Curs auditoria interna ISO. Amb aquest curs estarà capacitat per ser auditor intern de qualsevol norma ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UNE 166002, etc.)
  • Curs pla de contingències. En éste curso le ayudamos a elaborar plan de contingencia per reduir el risc davant de possibles incidencias.

Consultoria innoivació amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència ens avalen.

Per crear innovacions cal entendres per intercanviar coneixements, per fer compatibles les coses, la gestió de la innovació segons UNE 166002 i les normes ISO són la base sòlida.

Normes de gestió de la innovació

Normes de gestió de la innovació

Normes ISO de gestió

Estratègia, management i organització