Certificat de seguretat alimentaria

Certificat de seguretat alimentaria

Com consultors en seguretat alimentària, podem ajudar-lo a aconseguir el certificat de seguretat alimentaria “útil i àgil” que més li convingui.

  • Certificació IFS. Té com a propòsit ajudar als proveïdors a que subministrin productes segurs conforme a les especificacions i a la legislació vigent. Requereix la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat i seguretat alimentària, un sistema APPCC basat en el Codex Alimentarius, així com la implantació i gestió de prerequisits i instal·lacions. Inclou tots els requisits exigibles als subministradors i s’ajusta als requisits internacionals (GFSI).
  • BRC. Certificats global de seguretat alimentària elaborats per la British Retail Consumition.  Implica un compromís amb els sistemes de control que permeten identificar qualsevol perill o amenaça contra la seguretat dels aliments. S’ajusta als requisits internacionals (GFSI).
  • Certificació GMP+. Dóna la garantia global de la seguretat dels pinsos. Inclou “Good Manufacturing Practices” i integra els APPCC.
  • ISO 22000 de seguretat alimentaria. Assegura la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària.

Contacti amb nosaltres per fer-li una proposta adaptada a les seves necessitats.

Serveis de consultoria en seguretat alimentaria

Com a consultoria amb més de 20 anys d’experiència, l’oferim els nostres serveis, adaptats a les seves necessitats:

  • Certificat ISO. Sabem ajudar a aconseguir el certificat de seguretat alimentària segons la norma que necessiti. També l’ajudem en sistemes de qualitat ISO 9001, gestió ambiental ISO 14001, seguretat laboral ISO 45001 i responsabilitat social.
  • Auditoria ISO interna. Sabem fer l’auditoria de seguretat alimentària integrada amb les diferents normes del seu sistema de gestió.
  • Outsourcing ISO per assumir les tasques de Responsable del Sistema de Gestió Integrada a través del nostre mètode “sense papers” basat en Microsoft 365.
  • Formació ISO adaptada a les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” o “Mixta”.
  • Consultoria OEA sobre l’obtenció i manteniment dels requisits com Operador Econòmic Autoritzat.

Consultors ISO i consultoria estratègica amb més de 20 anys d’èxits que ens avalen.