Etiquetes ecològiques

Ecoetiquetes i declaracions ambientals

Ecoetiquetes reglamentades Les ecoetiquetes i les declaracions ambientals son una eina molt útil per un certificat ISO 14001 en manifestar la interacció amb el medi ambient d’un producte o servei. El seu objectiu principal és informar a l’usuari que un determinat article o servei té una incidència ambiental  adversa menor. La norma ISO 14020 recull […]

Ecoetiquetes i declaracions ambientals Llegeix més »

Economia circular

Economia circular: suport a les millors pràctiques

L’economia circular és una de les eines que permet complir l’anàlisi del cicle de vida que requereix la norma ISO 14001. Els eixos fonamentals de l’Economia circular son l’ecodisseny, anàlisi de cicle de vida, reutilització de l’aigua així com la minimització i valoració de residus. Dins del marc de l’economia circular, les certificacions son importants.

Economia circular: suport a les millors pràctiques Llegeix més »

Etiqueta ecologica o Ecolabel

Què aporta una etiqueta ecològica? L’etiqueta ecològica aporta diferenciació i proposició de valor que ajuda a vendre més. Suposa que l’organització és més competitiva. L’etiqueta ecològica és una eina que ajuda a promoure productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la seva mateixa categoria, contribuint així a un

Etiqueta ecologica o Ecolabel Llegeix més »