Consultoria ambiental

Serveis de Consultoria ambiental

Els serveis de consultoria ambiental que prestem son:

 • Certificat ISO. Consultoria ambiental per la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma ISO14001, el Reglament EMAS o ISO 50001.
 • Auditoria ISO interna d’un sistema de gestió ambiental segons les normes ISO 14001 o el Reglament EMAS.
 • Outsourcing ISO pel manteniment del certificat ISO com a gestor del sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 o Reglament EMAS.
 • Formació ISO:
  • Curs ISO 14001 de gestió ambiental per que tot el personal sigui conscient de les implicacions que suposa la gestió ambiental segons ISO 14001 o EMAS.
  • Curs auditoria interna ISO. En acabar aquest curs estarà capacitat per ser auditor intern de la norma ISO 14001 o el Reglament EMAS.
  • Sistema Integrat de Gestió. Al curs sistema integrat de gestió aprendrà com integrar un Sistema de Qualitat, Seguretat, Medi Ambient i de Responsabilitat Social. Amb un sistema integrat de gestió guanyarà eficiència i eficàcia del seu certificat ISO.
  • Curs Pla de contingències. En aquest curs, l’ajudem a elaborar un pla de contingències per afrontar possibles incidències que afectin a la seva activitat.

Casos d'èxit de Consultoria ambiental

Consultoria ambiental ISO 14001

 • Bibliotecas BCI (Distribuïdora) Consultoria ambiental per implantar la ISO 9001 i ISO 14001. Outsourcing ISO 9001 i ISO 14001 certificat per AENOR.
 • Consell Comarcal del Maresme. Certificació ISO 14001 d’Applus amb l’abast: Gestió del sanejament d’aigües residuals urbanes. Control i inspecció d’abocaments d’aigües residuals industrials. Gestió de l’abastament d’aigua potable. Servei comarcal de meteorologia.
 • Construccions i Promocions Queralt. L’abast de les normes ISO 9001 i ISO 14001 certificada amb Applus és la “Promoció, construcció i rehabilitació d’edificacions”
 • Coramar. L’abast de la ISO 14001 certificada per AENOR és “La realització d’obres d’edificació d’àmbit industrial i residencial. La neteja i rehabilitació de plantes industrials”
 • Cuchillas y Aceros Especiales. Sistema Integrat de Gestió TS 19600 i ISO 14001 certificat per Bureau Veritas amb l’abast “Fabricació de Perfils Especials d’Acer Laminat en calent o estirat en fred”
 • Obres i Construccions Jordi Serra. L’abast de la ISO 9001 i ISO 14001, certificat per Applus és l’ “Edificació, promoció, obra civil, obra pública, urbanització i estructures en general”
 • Recuperacions Masnou (RECUMAS) certificada amb ISO 9001 i ISO 14001 amb Bureau Veritas. L’abast és “Gestió, transport i valorització dels residus especials i no especials: Recuperació i reciclatge de materials. Recollida selectiva i de fracció orgànica”

Consultoria ambiental EMAS

 • Platges de Sitges. Sistema amb verificació EMAS i ISO 14001, certificat per Applus amb un abast del sistema és “la gestió integral de les platges”
 • Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant la verificació EMAS i certificació ISO 14001 per Bureau Veritas. Té com abast la “Gestió Integral de les platges. Servei de recollida de residus sòlids urbans i gestió de deixalleries i el Servei Municipal d’abastament d’aigua”.

Normes ISO de gestió ambiental

Certificats de gestió ambiental

 • ISO 14001 – Sistemes de Gestió Ambiental.
 • Reglament EMAS, sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals segons la Directiva 1221/2009.

Normes ISO eines ambientals

Estratègia, management i organització

 • UNE 66177. Converteixi la seva ISO en un Sistema Integrat de Gestió.
 • ISO 10005. Sistemes de gestió de qualitat i els plans de qualitat.
 • UNE 93200. Cartes de serveis.
 • ISO 19011. Auditoria dels sistemes de gestió de la qualitat i/o ambiental.