Outsourcing ISO

Beneficis de l'outsourcing ISO

Externalitzar les feines de gestor de qualitat ISO per qualsevol norma , en la modalitat de outsourcing ISO o “Head Renting”. Li aporta:

 • Redueix els costos. Contractant el servei de manteniment del certificat ISO reduirà els costos perquè tot el seu personal es podrà dedicar a facturar. El certificat ISO passa a ser un cost 100% variable.
 • El certificat ISO útil. Amb l’outsourcing ISO el seu certificat ISO serà una eina de management i gestió que ajudarà a l’èxit del pla de negoci i el pla estratègic.
 • Pot externalitzar el manteniment de qualsevol certificació ISO:  Com ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Amb l’outsourcing ISO un consultor ISO serà el seu Responsable de Qualitat.

Des de EmasConsultors treballem amb totes les certificadores ISO acreditades de prestigi (AENOR, SGS, TÜV, Bureau Veritas, Lloyds, etc.)

Com pot ajudar a la teva empresa?

El manteniment del sistema de gestió ajuda a fer les feines del Gestor de Qualitat:

 • Indicadors de qualitat pel management i estratègia. Amb l’outsourcing ISO convertim els indicadors de qualitat en quadre de comandament. Perquè sigui una eina de millora continua, actualitzem els indicadors i analitzem els seus resultats junt amb Direcció.
 • Objectius de qualitat útils per la Direcció. Sabem convertir els objectius de qualitat en els objectius del Pla de negoci i pla estratègic. L’outsourcing ISO ajuda a definir-los i fer-ne un seguiment.
 • Ajudem a preparar la Revisió per la Direcció, elaborant tot l’informe de la Revisió i fent l’acta de la Revisió per la Direcció.
 • Valorem la satisfacció dels clients. Sabem valorar la satisfacció dels clients per que sigui una veritable eina de millora continua que ajudi a aconseguir l’orientació al client.
 • No conformitats, Reclamacions de clients, Accions correctives i de millora. Ajudant a identificar, analitzar, seguir i tancar les incidències que sorgeixin.
 • Auditories internes i de la certificadora. Implica fer auditories internes que aporten valor i fem totes les tramitacions davant la certificadora ISO, acompanyant al certificador a tota l’auditoria.
 • Mantenim actualitzada la documentació del certificat ISO: manual, procediments, protocols, instruccions i registres.
 • Personal implicat i motivat. L’outsourcing ISO l’ajuda a implicar i motivar al personal gràcies a la “Detecció de les necessitats de formació”i elaboració dels “Pla de Formació” a partir de les “Descripcions de Lloc de Treball”.
 • Requisits legals i altres requisits. Amb el servei d’outsourcing ISO li mantenim actualitzats els requisits legals i altres requisits (ambientals, de seguretat, qualitat i altres) que li apliquen.