Responsabilitat Social Empresarial RSE

Per què la Responsabilitat Social Corporativa?

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

Aquest compromís es pot evidenciar a través d’un sistema de gestió de la RSC així com a través d’una “Memòria de la Responsabilitat Social”, d’un certificat de Responsabilitat Social o una auditoria RSC. Amb la nostra consultoria Responsabilitat Social et podem ajudar.

Normes de Responsabilitat Social Empresarial

Avantatges de la RSE

  • Millor reputació i imatge corporativa. Posar en marxa estratègies de RSC beneficia la imatge, reputació i credibilitat de l’organització. També afegeix valor a les seves activitats, provocant una bona valoració de la marca.
  • Fidelització del client. La RSE aporta una avantatge competitiva, per part dels clients que valoren els esforços per dur a terme les seves activitats respectant les normes ambientals, socials i econòmiques.
  • Millor capacitat de contractació i retenció del talent. Las noves generacions busquen al treball més plenitud, un treball que, els ompli. Per això prefereixen una empresa compromesa amb causes socials o mediambientals. També es busca una conciliació de la vida laboral amb la personal més flexible que aporta més motivació, benestar i creixement personal. Tot això estimula als treballadors a continuar a l’empresa, on es senten a gust i se’ls valora el seu treball.
  • Prevenció de riscos. La RSE serveix per reduir els riscos relacionats amb les activitats de l’empresa. El respecte per normes de conducta i codis interns responsables amb la societat i el medi ambient  facilita no caure en males pràctiques perjudicials pels interessos de l’empresa. Aquest control més gran minimitza els conflictes i millora les relacions amb diferents agents.
  • Millora la productivitat. El compromís més gran dels treballadors amb l’empresa genera més productivitat en estar els treballadors motivats i compromesos amb la companyia, i es senten una part important d’ella. Això afavoreix la productivitat, i per tant, la competitivitat de l’empresa.