Per què la Responsabilitat Social Corporativa?

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

Aquest compromís es pot evidenciar a través d’un sistema de gestió de la responsabilitat social així com a través d’una “Memòria de la Responsabilitat Social”

Normes de Responsabilitat Social Corporativa

 • ISO 26000 – Responsabilitat Social
 • IQNet SR10 – Sistemes de gestió de la responsabilitat social. T’ajudem a aconseguir el certificat i mantenir-lo.
 • SGE 21 Forética – Sistema de gestió ètic i socialment responsable. T’ajudem a aconseguir el certificat i mantenir-lo.
 • Memòria GRI – Global Reporting Initiative. Et podem ajudar a fer la memòria.
 • ISO 19600 – Corporate Compliance
 • UNE 19601 – Certificat Corporate Compliance
 • ISO 37001 – Prevenció del suborn

Avantatges de la RSC

 • Millor reputació i imatge corporativa. Posar en marxa estratègies de RSC beneficia la imatge, reputació i credibilitat de l’organització. També afegeix valor a les seves activitats, provocant una bona valoració de la marca.
 • Fidelització del client. La RSC aporta una avantatge comparativa a l’empresa per part dels clients, que valoren els esforços per dur a terme les seves activitats respectant les normes ambientals, socials i econòmiques.
 • Millor capacitat de contractació i retenció del talent. Las noves generacions busquen al treball més plenitud, un treball que, els ompli. Per això prefereixen una empresa compromesa amb causes socials o mediambientals. També es busca una conciliació de la vida laboral amb la personal més flexible que aporta més motivació, benestar i creixement personal. Tot això estimula als treballadors a continuar a l’empresa, on es senten a gust i se’ls valora el seu treball.
 • Prevenció de riscos. La RSC serveix per reduir els riscos relacionats amb les activitats de l’empresa. El respecte per normes de conducta i codis interns responsables amb la societat i el medi ambient  facilita no caure en males pràctiques perjudicials pels interessos de l’empresa. Aquest control més gran minimitza els conflictes i millora les relacions amb diferents agents.
 • Millora la productivitat. El compromís més gran dels treballadors amb l’empresa genera més productivitat en estar els treballadors motivats i compromesos amb la companyia, i es senten una part important d’ella. Això afavoreix la productivitat, i per tant, la competitivitat de l’empresa.