UNE 166002

Norma UNE 166002 de gestió de la innovació

Vigilància Tecnològica

Eines de Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva

1. La vigilància tecnològica La Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva ajuden a prioritzar dades rellevants i informació estratègica pel desenvolupament competitiu d’una organització. La vigilància tecnològica implica posar en marxa eines que ajuden a comprendre i aprofitar eficaçment els beneficis d’una gestió eficaç de la informació científica i tecnològica. La Vigilància Tecnològica és una […]

Eines de Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva Llegeix més »

Vigilància Tecnològica i intel·ligència competitiva

Intel·ligència competitiva i Vigilància Tecnològica

Beneficis i utilitat de la Intel·ligència Competitiva i la Vigilància Tecnològica Amb la Intel·ligència Competitiva i la Vigilància Tecnològica aconseguirà: Conèixer la informació rellevant en un entorn global de canvis accelerats amb un excés d’informació que trobem a internet. Facilitar la presa de decisions estratègiques i vinculades amb la innovació. A partir de d’entendre millor l’entorn i reflexionar

Intel·ligència competitiva i Vigilància Tecnològica Llegeix més »