Pla de negoci

Beneficis del Pla de Negoci

Els principals aportacions que suposa el pla de negoci , pla d’empresa o businsess plan son:

 • Facilita la gestió del negoci i de l’estratègia establint els passos a seguir en els propers anys d’acord amb l’estratègia de l’empresa. Pot modificar-se i actualitzar-se segons els resultats, creant estratègies innovadores que aporten valor al negoci.
 • Eina de gestió i presa de decisions perquè defineix amb claredat els resultats finals esperats i que permet detectar millores i errors així com planificar una inversió abans de fer-se.
 • Identificar valor i oportunitats de negoci. Ajuda a que s’implantin estratègies que aportin valor, i per tant al producte o servei a partir de la diferenciació de la competència. També identifica oportunitats de negoci viables considerant els aspectes clau que les definiran.
 • Confiança amb els bancs i possibles inversors. Facilita l’obtenció de finançament i captació d’inversors a partir de la informació de viabilitat i solvència que aporta el business plan.

Què inclou el pla de negoci?

El Pla de negoci és una guia per la Direcció on s’estableixen les accions que es faran. En destaquem:

 • Definir i mantenir l’estratègia i model de negoci que permeti una orientació al client. Té en compte:
  • Estructura i organització de l’empresa com l’òrgan d’administració i l’organigrama.
  • Definició dels clients: Segment, mercat, proposició de valor als clients i imatge de
   l’empresa i accions estratègiques.
  • Objectius i indicadors de seguiment agrupats com a quadre de mando. S’hi defineixen les tàctiques, fites i indicadors, facilitant-ne el seu seguiment.

La planificació i seguiment de l’empresa, aconseguint assolir els objectius i les seves tasques o tàctiques associades. Inclourà:

 • Àrea de Màrqueting i vendes: Les accions de màrqueting i comercials que es faran estaran incloses en el Pla de màrqueting.
 • Àrea Econòmica. Inclou tant els resultats econòmics estimats així com l’estratègia econòmica i financera a seguir per la viabilitat del projecte.
 • Àrea de Recursos Humans. Involucrar a la seva elaboració als executius que vagin a participar a la seva aplicació.
 • Àrea de Producció. Facilita la negociació amb proveïdors

El pla de negoci es pot integrar en un certificat ISO 9001.

Consultoria estratègica

Els serveis de consultoria estratègica son:

 • Elaboració i seguiment del pla de negoci. Una eina imprescindible per consolidar i fer créixer el negoci.
 • Pla estratègic. Elaboració i seguiment del pla estratègic i del quadre de mando.
 • Pla de màrqueting. Elaboració i seguiment del pla de màrqueting, inclòs el màrqueting digital. Garantia de resultats.
 • Formació a mida de les seves necessitats sobre com fer, seguir i actualitzar el pla de negoci