ISO 22301

ISO 22301 Pla de continuïtat del negoci

Passos per implantar el Pla de Continuïtat del Negoci.

El Pla de Continuïtat del Negoci és un document viu, testejat i comprès de forma transversal per tots els stakeholders d’una empresa. De forma sintètica, podem establir els següents passos a seguir per implantar el Pla de Continuïtat del Negoci segons ISO 22301: 1. Definir els elements protegits El primer que cal plantejar en implantar […]

Passos per implantar el Pla de Continuïtat del Negoci. Llegeix més »

ciberseguretat - seguretat de la informació

Ciberseguretat per minimitzar les ciberamenaces

Sistemes de gestió per minimitzar ciberamenaces. Encara hi ha moltes organitzacions que pensen erròniament que la informació que tenen i la que manipulen no és interessant per ningú. L’augment de l’externalització dels serveis, l’ús del cloud computing, la informàtica mòbil, el teletreball obliga a gestionar de forma adequada la ciberseguretat de la seva informació corporativa

Ciberseguretat per minimitzar les ciberamenaces Llegeix més »