1. Beneficis del certificat ISO 14001

Gràcies a la norma ISO 14001 és més fàcil dirigir una organització amb èxit, aportant:

  • Ajuda a l’organització a funcionar més eficient i responsable,
    gestionar els seus impactes seguint la norma ISO 14001. Inclou aquells sobre els que es té control
    o influència i complir amb la legislació ambiental i la seva pròpia política ambiental.
  • Compliment amb la legislació i altres requisits, donant la norma ISO 14001 un mètode per assegurar el compliment dels requisits actuals i futurs.
  • Ajuda a demostrar que s’estan complint els compromisos de la Política ambiental i a dur a terme la millora continua ambiental.
  • Avantatge competitiva sobre els competidors sense certificat de gestió ambiental quan es vulgui presentar oferta a grans empreses o presenti a un concurs públic.
  • Millora la gestió dels riscos ambientals amb la identificació dels aspectes ambientals que requereix la norma ISO 14001.
  • Augmenta la credibilitat de la societat en ser el certificat ISO 14001 una avaluació independent de la seva gestió ambiental.
  • Millora continua que permet ser més eficient en el consum de matèries primeres i augmenta el rendiment, implicant una reducció de costos.
  • Fàcil d’integrar en un sistema certificat. Compartix requisits amb les normes ISO 9001 i ISO 45001.

2. Requisits de la norma ISO 14001

Destaquem els següents requisits d’aquesta norma de gestió ambiental son:

  • Requisits generals. La norma ISO 14001 requereix un control de la documentació i dels registres del sistema de gestió ambiental.
  • Política ambiental, que cal que evidencii els requisits de la norma ISO 14001 com ara el compromís de millora continua ambiental.
  • Planificació del sistema de gestió ambiental. Inclou la identificació i valoració dels aspectes ambientals, els requisits legals i altres, així com els objectius, fites i programes ambientals. Al sistema de gestió ambiental podem fer servir la norma UNE 150008 de riscos ambientals.
  • Implantació i operació. Destaquem dels requisits de la norma ISO 14001 que cal tenir en compte tant els recursos materials com les funcions, responsabilitats, competència, formació i consciència ambiental dels treballadors. També cal tenir en compte la comunicació, control operacional, preparació i resposta davant de les emergències ambientals.
  • Verificació. Inclou el “Seguiment i mesura”, Avaluació del compliment legal, No conformitats, accions correctives i preventives, Control dels registres i Auditoria ambiental.
  • Revisió per la Direcció, per analitzar el funcionament de l’any i planificar l’estratègia.

3. Consultoria ISO 14001

Si necessites ajuda, la nostra consultoria ISO et pot ajudar a través dels següents serveis:

  • Consultoria ISO ISO 14001 per aconseguir el certificat del sistema de gestió ambiental integrat amb l’estratègia i el management.
  • Auditoria ISO 14001 per fer una auditoria interna del sistema de gestió ambiental que aporti valor a l’empresa. Necessites pressupost?
  • Outsourcing ISO. Vols externalitzar les feines del teu certificat ISO. Contacta amb mi i t’explico com fer-ho en el teu cas.
  • Software ISO.

4. Normes relacionades amb la gestió ambiental

Destaquem les següents normes vinculades amb la gestió ambiental:

  • EMAS – Reglament 1221/2009 relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals (EMAS).
  • ISO 50001 – Gestió energètica
  • ISO 14025 – Declaració Ambiental de Producte
  • ISO14044 – Anàlisis del Cicle de Vida
  • Etiqueta ecològica o Ecolabel
  • FSC – Forest Stewardship Council.Productes forestals certificats