ISO 14001 gestió ambiental ISO 14050

ISO 14001 – Sistema de gestió ambiental

Beneficis del certificat ISO 14001

Gràcies a un certificat ISO 14001 és més fàcil dirigir una organització amb èxit, aportant:

  • Ajuda a l’organització a funcionar més eficient i responsable, gestionar els seus impactes seguint la norma ISO 14001. Inclou aquells sobre els que es té control o influència i complir amb la legislació ambiental i la seva pròpia política ambiental.
  • Compliment amb la legislació i altres requisits, donant la norma ISO 14001 un mètode per assegurar el compliment dels requisits actuals i futurs.
  • Ajuda a demostrar que s’estan complint els compromisos de la Política ambiental i a dur a terme la millora continua ambiental.
  • Avantatge competitiva sobre els competidors sense certificat de gestió ambiental quan es vulgui presentar oferta a grans empreses o presenti a un concurs públic.
  • Millora la gestió dels riscos ambientals amb la identificació dels aspectes ambientals que requereix la norma ISO 14001.
  • Augmenta la credibilitat de la societat en ser el certificat ISO 14001 una avaluació independent de la seva gestió ambiental.
  • Millora continua que permet ser més eficient en el consum de matèries primeres i augmenta el rendiment, implicant una reducció de costos.
  • Fàcil d’integrar en un sistema certificat. Compartix requisits amb les normes ISO 9001 i ISO 45001.

Requisits de la norma ISO 14001

Destaquem els següents requisits d’aquesta norma de gestió ambiental son:

 • Requisits generals. La norma ISO 14001 requereix un control de la documentació i dels registres del sistema de gestió ambiental.
 • Política ambiental, que cal que evidencii els requisits de la norma ISO 14001 com ara el compromís de millora continua ambiental.
 • Planificació del sistema de gestió ambiental. Inclou la identificació i valoració dels aspectes ambientals, els requisits legals i altres, així com els objectius, fites i programes ambientals. Al sistema de gestió ambiental podem fer servir la norma UNE 150008 de riscos ambientals.
 • Implantació i operació. Cal tenir en compte tant els recursos materials com les funcions, responsabilitats, competència, formació i consciència ambiental dels treballadors. També cal tenir en compte la comunicació, control operacional, preparació i resposta davant de les emergències ambientals.
 • Verificació. Inclou el “Seguiment i mesura”, Avaluació del compliment legal, No conformitats, accions correctives i de millora, Control dels registres i Auditoria ambiental.
 • Revisió per la Direcció, per analitzar el funcionament de l’any i planificar l’estratègia per aconseguir la millora continua, a partir d’aspectes d’eficiència energètica, segons ISO 50001, Disseny ambiental (segons ISO 14006), Etiqueta ecològica o Ecolabel entre altres.

Consultoria ISO 14001

Si necessites ajuda, la nostra consultoria ISO et pot ajudar a través dels següents serveis:

  • Consultoria ISO ISO 14001 per aconseguir el certificat del sistema de gestió ambiental integrat amb l’estratègia i el management.
  • Auditoria ISO per fer una auditoria interna del sistema de gestió ambiental que aporti valor a l’empresa.
  • Outsourcing ISO. Externalitzi les feines de Responsable del Sistema ISO que té certificat.
  • Software ISO “sense papers”, basat en Microsoft 365.

Normes relacionades amb la gestió ambiental

Destaquem les següents normes vinculades amb la gestió ambiental:

  • EMAS – Reglament 1221/2009 relatiu a la participació en un sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals (EMAS).
  • ISO14044 – Anàlisis del Cicle de Vida