UNE 19601 Gestión de Compliance
Corporate Compliance

Certificació de la compliance segons UNE 19601

Antecedents de la Gestió de Compliance La norma UNE 19601 de Gestió de Compliance implica un canvi de paradigma, on les empresas. Han de preocuparse de cumplir les obligacions legals i implantar una cultura corporativa […]

ISO 19600 Corporate Compliance
Sistema Integrat de Gestió

ISO 19600 – Corporate Compliance

1. Corporate Compliance – Prevenció i gestió dels riscos legals La complexitat legislativa, els escàndols societaris  i l’augment de l’ètica dels negocis han fet que cada vegada més organitzacions incorporin la Corporate Compliance o protocols […]