ISO 9001 – Certificat de gestió de Qualitat

Requisits de la norma ISO 9001

Un certificat ISO segons la norma ISO 9001 requereix:

 • Direcció compromesa amb la ISO 9001. D’aquest compromís en destaquem aprovar objectius i fites o tàctiques per aconseguir-los. Haurien de vincular-se amb el pla de negoci i el pla estratègic i fer la Revisió per la Direcció, on d’acord amb la norma ISO 9001 anualment es revisen els resultats de l’any i es prenen decisions estratègiques.
 • ­Tenir la informació documentada requerida per la norma ISO 9001. Destaquem la gestió de les no conformitats, accions correctives i de millora així com el d’auditories internes.
 • Facilitar la formació i competència dels col·laboradors per conèixer les  funcions i tasques en que estan implicats. Podem ajudar-vos amb la nostra formació ISO.
 • Identificar i complir els requisits dels clients, assegurant la seva satisfacció i fidelització. Podem ajudar-lo a orientar-se als clients i a vendre més aplicant les eines de la gestió de la qualitat.
 • Mesurar, analitzar i millorar els processos, per ajudar al management i la millora continua de la gestió i la qualitat, amb l’ajuda de:
   • Indicadors dels processos, que es poden convertir en el seu quadre de comandament.
   • Mesura de la satisfacció dels clients. Serveix per orientar els processos als clients i així fidelitzar-los.
   • Auditories del Sistema de Gestió de la Qualitat. L’auditoria ISO 9001 interna es pot subcontractar.

Beneficis de la gestió de la qualitat

Un certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat aporta:

Beneficis de màrqueting i comercials:
 • Millora la imatge dels productes i/o serveis oferts perquè el certificat fa augmentar la confiança i reputació que tenen els clients amb nosaltres.
 • Posa en marxa eines de màrqueting que faciliten aplicar el Pla de màrqueting.
 • Accés a mercats exteriors i guanyarà quota de mercat. Un certificat ISO 9001 genera confiança als clients i consumidors.
Beneficis davant dels clients:
 • Augmenta la satisfacció dels clients. El certificat ISO 9001 ajuda a fer productes o serveis que satisfacin els requisits dels clients i els reglaments aplicables.
 • Facilita la comunicació amb els clients. És més fàcil accedir a acords amb qualitat concertada amb els clients així com eliminar auditories dels clients.
Beneficis per la gestió de l’empresa:
 • Integrar el Pla Estratègic i el Pla de Negoci amb el Sistema de Qualitat. Així es garanteix la utilitat de la ISO 9001.
 • Orientació al client. Serveix per detectar les seves necessitats i expectatives. Coneixem fàcilment allò que ens valoren, de forma que se’ns fa més fàcil vendre més
 • Millora l’eficàcia de la gestió. La gestió de la qualitat està basada en el en el cicle de millora continua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar i Actuar) o  “Cicle de Deming”.
 • Augmenta la motivació i implicació del personal perquè hi ha una millor gestió dels recursos.

Com a consultors ISO sabem ajodar-lo a que el seu certificat ISO l’ajudi a guanyar diners. Garantit. Destaquem el servei d’Outsourcing ISO per externalitzar les feines de Responsable del Sistema de Gestió.