ISO 50001 – Gestió energètica

Beneficis de la gestió energètica segons la norma ISO 50001

Una gestió energètica eficient segons la norma ISO 50001 ajuda a:

 • Augment de l’eficiència energètica. El certificat de gestió energètica ajuda a reduir el cost de l’energia, implantant les millores a l’eficiència energètica a partir d’eines com ara:
  • Estratègies de reducció de consums.
  • Inversions en eficiència dins de la millora continua a la gestió energètica que requereix la norma ISO 50001.
  • Ajudes i subvencions dels projectes de millora implantats amb la norma ISO 50001.
 • La norma ISO 50001 avalua l’aprofitament que es fa de l’energia, a través de:
  • anàlisis de perfils de consums
  • seguiment i mesura del consum i presa de mostres, d’acord amb la norma ISO 50001 de gestió energètica.
  • simulacions energètiques, …
 • Un certificat ISO 50001 integra l’eficiència energètica a la gestió i management, ajudant a la gestió energètica i promovent-ne bones pràctiques. A més, norma ISO 50001 permet la integració amb altres sistemes de gestió ISO com la ISO 9001ISO 14001ISO 45001 i altres normes ISO.

Millora continua de l'eficiència energètica

La norma ISO 50001 de gestió energètica es basa en la millora continua d’acord amb el cicle de Deming o PDCA:

 • Pla: Establir un “Pla Energètic” d’acord amb una planificació que
  estableixi accions concretes i objectius per millorar la política i gestió energètica. Per establir el “Pla Energètic”, cal seguir els passos següents:
  • Conèixer la despesa en energia, Cal saber quanta energia es fa servir, el pic del consum, les tarifes diferencials i altres costos.
  • Agafar el control de l’ús d’energia. La gestió energètica implica:
   • Classificar els processos segons el seu consum;
   • Saber quanta energia fan servir les màquines i les instal·lacions;
   • Tenir iniciatives d’eficiència energètica i
   • Detectar casos fàcils i ràpids de millora continua.
  • Trobar la tecnologia apropiada. Hauria de ser una solució provada i establerta per molts usuaris. Cal:
   • Aprofitar iniciatives i tecnologies favorables
   • Optimitzar finançament i subvencions per projectes d’eficiència energètica.
   • Conèixer el temps de recuperació de la inversió i com afecten les actualitzacions tecnològiques.
 • Do:  Implementar les accions de la gestió energètica previstes al “Pla Energètic” establert per la direcció.
 • Check: Monotonitzar els resultats, establint indicadors, al quadre de comandament. Ajuden al seguiment de la gestió energètica i al compliment dels objectius, de forma que podem valorar i divulgar els resultats.
 • Act: Revisió dels resultats per la presa de d’accions de correcció i millora de la gestió energètica.

Requisits de la norma ISO 50001

La norma ISO 50001 de gestió energètica ajuda a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres impactes ambientals relacionats, així com els costos de l’energia. Del seu contingut en destaquem:

 • Responsabilitat de la Direcció, d’on en destaquem que cal el seu compromís al “Sistema de gestió energètica“.
 • Política de gestió energètica. Ha d’incloure compromisos com reduir el consum específic, l’emissió de GEI o la compra de productes i serveis energèticament eficients.
 • Planificació energètica. Destaquem els següents punts que té en compte la norma ISO 50000:
   • Identificar els requisits legals i altres requisits
   • Revisió energètica, basada en l’anàlisi del consum d’energia, la identificació de les àrees d’ús significatiu de l’energia i gestió de les oportunitats de millora a la gestió energètica.
   • Línia Base d’ús i consum energètic d’acord amb la revisió energètica.
   • Indicadors de Rendiment Energètic. La gestió energètica cal que estableixi els indicadors adequats per fer el seguiment del desenvolupament energètic.
   • Objectius, fites i plans d’acció energètics per aconseguir la Millora de la gestió energètica a partir de les oportunitats de millora identificades.

 • Implementació i operació. Defineix els requisits de la implementació dels plans de “Millora de la gestió energètica” basat en:
  • Competència en relació a l’ús de l’energia garantida per la formació i presa de consciència.
  • Comunicació d’acord la política de gestió energètica.
  • Control documental i control operacional.
  • Disseny. Té en compte l’eficiència energètica a les noves instal·lacions o reformes.
  • Criteris d’Eficiència energètica en adquirir productes i serveis.
 • Verificació, revisant el compliment dels “Plans Energètics” establerts a través de:
  • Seguiment, mesures i anàlisis de la gestió energètica.
  • Avaluació del compliment dels requisits establerts.
  • Auditoria interna del sistema de Gestió.
  • No conformitats, Accions Correctives i de millora.
  • Control de registres
 • Revisió per la Direcció, per assegurar la millora continua i en la gestió de l’energia.