Què és la consultoria ISO a Barcelona?

La consultoria ISO a Barcelona implica l’assistència professional per a la implementació, manteniment i millora dels sistemes de gestió basats en les normes ISO. Aquestes normes donen un marc sòlid per la millora continua dels processos i de la reputació.

Importància de la consultoria ISO

Un sistema de gestió ISO certificat pot portar nombrosos avantatges per a les empreses, incloent-hi:

  1. Millora la fidelitat dels clients. Hi ha multitud de normes ISO, com ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral i Responsabilitat Social (Ecovadis, SMETA, Label Toumaï by LucieMemòria GRI, Forética). Estan dissenyades per ajudar a fidelitzar als clients a partir de la qualitat i la reputació.
  2. Compliment legal: Les normes ISO ajuden les empreses a complir amb les regulacions locals i internacionals, reduint el risc de sancions.
  3. Eficiència operativa: Optimitzen els processos interns, augmentant l’eficiència i reduint costos.
  4. Reputació i confiança: Les certificacions ISO poden millorar la reputació de l’empresa i generar confiança entre clients, socis i altres parts interessades.

La consultoria ISO a Barcelona

Com consultoria ISO a Barcelona, treballem amb empreses i organitzacions de diferents sectors. La seva tasca és guiar les empreses a través del procés de certificació ISO i el seu manteniment posterior. Inclou:

  1. Anàlisi inicial: Avaluació de la situació actual de l’empresa per identificar els punts forts i les àrees de millora en relació amb les normes ISO pertinents. Et fem un pressupost sense compromís dels serveis que necessiti.
  2. Certificat ISO: Assistència al disseny, implementació i certificació dels processos i procediments necessaris per complir amb els requisits de la norma ISO que es busqui. Inclou l’anàlisi del context, identificació de riscos, oportunitats, objectius i procediments, entre altres punts.
  3. Formació “in company”, “online” o “mixta”. Assegura la implicació de tothom a la millora continua i com es pot treballar de manera efectiva dins del nou sistema de gestió. Tenim un campus online propi.
  4. Auditoria ISO interna: Fem auditories internes integrades per assegurar que el sistema de gestió ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i RSE està funcionant amb eficàcia i eficiència.
  5. Certificació: Assistència durant l’auditoria de la certificadora acreditada per obtenir la certificació ISO. Treballem amb totes les certificadores ISO de prestigi.
  6. Outsourcing ISO. T’ajudem a mantenir el teu certificat de qualitat, gestió ambiental, prevenció de riscos i reputació online.