🥇🥇 Consultoria Responsabilitat Social

Serveis de consultoria Responsabilitat Social

Els nostres serveis de consultoria de Responsabilitat Social son:

 • Certificat de Responsabilitat Social segons les normes IQNet SR10, SA8000 o SGE 21. Integrem els requisits de Responsabilitat Social als Sistema de Gestió.
 • Auditoria RSE sobre la gestió de la Responsabilitat Social Empresarial.
 • Auditoria SMETA de comerç ètic. L’ajudem a complir els requisits de l’auditoria SMETA de 2 i 4 pilars.
 • Memòria de sostenibilitat per elaborar la memòria de responsabilitat social empresarial, d’acord amb la norma GRI.
 • Outsourcing estratègic. Externalitzi les tasques de Responsable del Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Empresarial.

Normes de Responsabilitat Social

 • IQNet SR10. Norma que recull les millors pràctiques i recomanacions vinculades amb la Gestió responsable, transparent, sostenible i amb visió internacional a favor del desenvolupament sostenible, i la seva contribució econòmica, social i ambiental.
 • Forética – SGE 21 de Responsabilitat Social
 • Auditoria SMETA – SEDEX i ECOVADIS. Son les les qualificacions de sostenibilitat empresarial més fiables.
 • Guía para la Memòria de RSC.

Què inclou la Responsabilitat Social?

La responsabilitat social és l’obligació que els membres d’una comunitat tenen per preservar les bones condicions de les parts interessades del seu entorn. Té en compte:

 • Govern de l’organització. Destaquem que implica disposar d’una Política de responsabilitat social, codi de conducta, política anticorrupció, divulgació d’informació no financera i disposar d’un pla de responsabilitat social.
 • Persones que integren l’organització. La Responsabilitat Social Empresarial implica la “Igualtat d’oportunitats i no discriminació”; “Gestió de la diversitat i inclusió”; “Conciliació de la vida personal, familiar i laboral” o “Clima laboral” entre altres.
 • Clients, donant informació responsable de productes i serveis així com publicitat i màrqueting responsable o potenciar el consum responsable.
 • Proveïdors i cadena de subministra. Impliquen les compres responsables i el foment de bones pràctiques, mesures de recolzament i millora.
 • Entorn social i impacte a la comunitat. Mesura i avaluació de l’impacte social, inclosa la inversió a la comunitat.
 • Entorn ambiental. Destaquem que cal tenir en compte la “Identificació d’activitats i impactes ambientals” i la “Estratègia enfront al canvi climàtic”.
 • Propietaris o inversors. Un sistema de gestió de responsabilitat social implica el “Bon govern, propietat i gestió” així com la “Transparència de la informació”.
 • Competència. Cal tenir en compte la “Competència lleial” així com la “Cooperació i aliances”.
 • Administracions públiques. Cal assegurar el “Compliment de la legislació i normativa”; “Fiscalitat responsable” així com la “Col·laboració i aliances públic – privades”

La RSC es pot integrar en un sistema integrat de gestió amb la certificat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.