Serveis de consultoria Responsabilitat Social

Els nostres serveis de consultoria de Responsabilitat Social son:

 • Certificat de Responsabilitat Social segons les normes IQNet SR10, SA8000 o SGE 21. Integrem els requisits de Responsabilitat Social als Sistema de Getsió.
 • Auditoria RSC
 • Auditoria SMETA de comerç ètic. L’ajudem a complir els requisits de l’auditoria SMETA de 2 i 4 pilars.
 • Memòria de sostenibilitat per elaborar la memòria de responsabilitat social, de acuerdo con la norma GRI.
 • Outsourcing RSC. Externalitzi les tasques de Responsable del Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Empresarial.

Normes de Responsabilitat Social

  • IQNet SR10 – Sistemas de gestión de la responsabilidad social.
  • Forética – SGE 21
  • Auditoria SMETA – SEDEX
  • Guía para la Memòria de RSC.
  • IQNet SR10. Norma que recull les millors prácticas y recomendaciones vinculades amb la Gestión responsable, transparente, sostenible y con visión internacional a favor del desarrollo sostenible, y su contribución económica, social y ambiental.

Què inclou la Responsabilitat Social?

La responsabilitat social és l’obligació que els membres d’una comunitat tenen per preservar les bones condicions de les parts interessades del seu entorn.

La Responsabilitat Social Empresarial, té en compte:

 • Govern de l’organització. Destaquem que implica disposar d’una Política de responsabilitat social, codi de conducta, política anticorrupció, divulgació d’informació no financera i disposar d’un pla de responsabilitat social.
 • Persones que integren l’organització. La Responsabilitat Social Empresarial implica la “Igualtat d’oportunitats i no discriminació”; “Gestió de la diversitat i inclusió”; “Conciliació de la vida personal, familiar i laboral” o “Clima laboral” entre altres.
 • Clients, donant informació responsable de productes i serveis així com publicitat i màrqueting responsable o potenciar el consum responsable.
 • Proveïdors i cadena de subministre. Impliquen les compres responsables i el foment de bones pràctiques, mesures de recolzament i millora.
 • ENTORNO SOCIAL E IMPACTO EN LA COMUNIDAD. Medición y evaluación del impacto social 6.5.2. Inversión en la comunidad
 • Entorn ambiental. Destaquem que cal tenir en compte la “Identificació d’activitats i impactes ambientals” i la “Estratègia enfront al canvi climàtic”.
 • Propietaris o inversors. Un sistema de gestió de responsabilitat social implica el “Bon govern, propietat i gestió” així com la “Transparència de la informació”.
 • Competència. Cal tenir en compte la “Competència lleial” així com la “Cooperació i aliances”.
 • Administracions públiques. Cal assegurar el “Compliment de la legislació i normativa”; “Fiscalitat responsable” així com la “Col·laboració i aliances públic – privades”