auditor intern ISO 9001

Auditor intern ISO 9001 de gestió de la qualitat

Auditor intern ISO 9001 i sistema de control intern

L’auditor intern ISO 9001 cal que tinguin en compte el sistema de control intern. Aquest comprèn el pla de negoci i el pla estratègic així com totes les eines adoptades que ajuden a l’organització a salvaguardar els seus actius i verificar la fiabilitat de les dades comptables.

El sistema de control intern cal que doni una seguretat raonable, ajudant a aconseguir:

  • Efectivitat i eficiència a les operacions i als processos. Amb el quadre de comandament en podem fer un seguiment.
  • Confiança amb la informació financera. El Pla Financer ajuda a aconseguir-ho.
  • Compliment dels requisits legals i de les regulacions aplicables. Cal tenir també en compte els requisits voluntaris.
  • Els objectius i fites programats, d’acord amb la Política de l’organització.

Per poder generar valor a l’organització, cal que l’auditor intern ISO 9001 alienin les seves tasques amb el sistema de control intern i les seves eines per exercir el control i seguiment de les tasques crítiques als processos.

Què ha d’aportar l’auditor intern ISO 9001?

Cal que l’auditor intern ISO 9001 apliqui les tècniques i habilitats d’auditoria, permetent:

  • Identificar i analitzar els riscos com ara riscos financers, d’imatge i reputació, riscos legals i riscos de negoci tant amb una visió de compliment de la norma ISO 9001 com de detectar oportunitats pel Pla de Negoci com de facilitar el Pla de continuïtat del negoci.
  • Identificar els costos de la no qualitat amb l’objecte de poder establir accions de millora que minimitzin aquests costos
  • Generar valor a partir dels informes d’auditoria. Així, d’aquesta forma aconseguim que l’auditor intern ISO tingui prestigi, convertint-lo amb un aliat del management i millora continua de l’organització.
  • Identificar les eines operatives i administratives que poden ser aplicades pel correcte funcionament de les activitats. Aquí és un bon moment per plantejar-se l’outsourcing ISO per integrar el certificat ISO amb el management i estratègia.
  • Proposar millores al control intern, replantejant la seva funció i operativitat.

Per aconseguir tot aquest valor et proposem contractar l’auditoria ISO 9001 de qualitat o formar-te amb un curs d’auditoria interna ISO 9001.