Estratègia, negoci, indicadors KPI i la ISO 9001

Indicadors KPI

Indicadors KPI que impliqui la Direcció

Els indicadors KPI o indicador clau de rendiment és una mesura de seguiment d’un procés. Un bon KPI cal que estigui alineat amb el Pla Estratègic, Pla de Negoci i Certificat ISO 9001.

Els indicadors KPI s’estableixen per cada procés. Es dissenyen per mostrar com progressa el rendiment d’una àrea concreta, com ara:

  • Comercial i màrqueting. Nosaltres recomanem incorporar indicadors vinculats amb el màrqueting digital (extrets per exemple de Google Analytics i Google Adwords)
  • Compres. Indicadors vinculats amb el grau de compliment dels clients i la capacitat de resoldre incidències.
  • Producció i Logística. Els indicadors KPI estan molt vinculats amb l’activitat pròpia de l’organització.
  • Servei al Client. Alguns KPI poden estar vinculats amb la satisfacció dels clients i noves necessitats que els hi detectem.

El conjunt d’indicadors clau de rendiment formen el quadre de comandament. Es mesuren i segueixen periòdicament els indicadors, amb la finalitat de fer un seguiment dels propis indicadors KPI i els objectius associats a ells. Si escau fer accions de millora en el marc de la ISO 9001.

Indicadors KPI pel seguiment dels processos de la ISO 9001

Els indicadors KPI serveixen per fer un seguiment d’un Sistema Integrat de Gestió. Permet avaluar el rendiment de cada empleat / secció / unitat / departament individual en funció de com es compleixen els objectius dels seus  KPI.

Per un bon seguiment dels processos, cal:

  1. Comprendre el negoci i els seus objectius. Abans d’establir indicadors KPI clau de rendiment, cal adquirir una molt bona comprensió del seu negoci i els seus objectius.
  2. Traduir els objectius estratègics en objectius de negoci mesurable. Cal escollir els indicadors clau de rendiment que mesuren els objectius.
  3. Anàlisi final.  Cal demostrar que hi ha una relació lineal entre els KPI elegits i els ingressos, costos i / o conversions etc.

Indicadors KPI i normes ISO

Els certificats ISO més habituals requereixen indicadors KPI son:

  • ISO 9001, per fer un seguiment dels diferents processos de l’organització
  • ISO 14001. Els KPI permeten fer un seguiment dels diferents vectors i aspectes ambientals.
  • ISO 45001. Un dels KPI a tenir en compte és el temps perdut en baixes laborals o núm. de baixes greus.

El gran valor és alinear els KPI amb els certificats ISO, el Pla de Negoci i el Pla Estratègic. Com ho fas tu? Et puc ajudar a aconseguir-ho amb el nostre outsourcing ISO.

About Jordi Gabarró Sust 151 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.