🤩 Auditoria ISO interna

Per què contractar una auditoria interna?

Contractar una bona auditoria interna ISO del seu certificat serveix per garantir la millora continua del sistema de gestió. A més de tot allò que aporta una bona auditoria:

  • Versatitlitat.  Pot contractar uns auditors ISO de qualsevol norma (ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral i altres normes ISO de responsabilitat social empresarial o de seguretat alimentària). No cal que sigui un expert, ja ho som nosaltres.
  • Auditoria integrada. Som capaços de fer una auditoria de vàries normes a la vegada.
  • Guanyi diners. Gràcies a que visionem el certificat ISO com una eina de gestió i estratègia que es pot integrar en el pla de negoci i pla estratègic, aplicant els resultats de l’auditoria interna, guanyarà diners.

Què aporta una bona auditoria ISO?

El certificat ISO requereix una auditoria interna anual. Una auditoria ISO ben feta del certificat ISO aporta:

  • Vendes i benefici. Aplicant les observacions i oportunitats de millora de l’informe de l’auditoria li garantim que augmentarà les vendes i els seus beneficis.
  • Guanyi temps. Dediqui’s a allò que està vinculat directament amb facturar. Nosaltres fem l’auditoria ISO que li aporta valor.
  • Col·laboradors motivats. Una auditoria que aporta valor ajuda als treballadors i col·laboradors a motivar-se a implicar-se a la millora continua.
  • Millora continua. L’auditoria interna feta per un consultor sènior facilita la vinculació de la ISO amb la innovació, el pla de contingències, el màrqueting digital el pla de negoci i el pla estratègic. Totes elles, eines imprescindibles pel futur de l’organització.

En quines normes podem auditar?

Des de EmasConsultors podem auditar totes les normes més habituals. En destaquem: