Vigilància Tecnològica

Eines de Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva

1. La vigilància tecnològica

La Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva ajuden a prioritzar dades rellevants i informació estratègica pel desenvolupament competitiu d’una organització. La vigilància tecnològica implica posar en marxa eines que ajuden a comprendre i aprofitar eficaçment els beneficis d’una gestió eficaç de la informació científica i tecnològica.

La Vigilància Tecnològica és una molt bona eina d’entrada d’informació pel disseny, d’acord amb la norma ISO 9001 i d’entrada d’idees per la innovació, d’acord amb UNE 166002.

Les eines de vigilància tecnològica son un instrument imprescindible per captar, processar i transformar la gran quantitat de dades i informació disponible en coneixement útil per la presa de decisions a una organització. Hi ha múltiples tipus d’eines tecnològiques.

És recomanable escollir les eines informàtiques per la vigilància tecnològica que millor s’adeqüen a cada situació, pel que hi ha diverses metodologies i criteris de valoració. La norma UNE 166006, integrable amb un certificat ISO 9001 ajuda a la gestió de la vigilància tecnològica.

2. Eines de vigilància tecnològica

2.1. Alertes

Les alertes son serveis personalitzats d’informació d’actualitat sobre aspectes concrets d’un sector o temàtica (Ex: legislació, normativa, convocatòries, events, articles científics, patentes, ofertes tecnològiques, etc.).

Actualment múltiples institucions i organitzacions ofereixen aquests serveis d’informació “a la carta”, prèvia subscripció o sindicalització (RSS), que ajuden al seguiment i detecció de senyals informatives. Un exemple d’aquestes eines és ALERTAS, el Sistema d’Alertes de Vigilància Tecnològica de l’OVTT.

2.2. Buscadors especialitzats amb vigilància tecnològica

Els buscadors especialitzats es centren en recuperar informació exhaustiva d’un tipus de font específica, un àrea del saber particular o un tipus d’informació concreta. Exemple d’aquestes eines de cerca especialitzades son:

 • Intelligo, explorador de l’espai acadèmic iberoamericà.
 • CiteSeerX, buscador especialitzat en informació científic – tècnica.
 • GoPubMed, buscador especialitzat a l’àrea biomèdica, basat en en PubMed.
 • Recolecta, buscador especialitzat en ciència i producció científica en obert.
 • CC Search, buscador de recursos digitals amb llicència creative commons
 • National Library of Energy, buscador especialitzat d’informació i dades del Departament d’Energia dels EE.UU.

2.3. Bases de dades especialitzades

Las bases de dades son una font d’informació estructurada fonamental per conèixer les dades més rellevants que succeeixen a una àrea temàtica concreta. Poden ser generalistes o especialitzades. Hi ha una àmplia tipologia de bases de dades, que per la vigilància tecnològica resulten fonamentals:

Bases de dades de patents:

 • ESP@CENET – Patent search
 • LATIPAT – Buscador de patents
 • Patent Scope – Col·leccions nacionals i internacionals de patents
 • INVENES – Informació tecnològica continguda als documents de patents.
 • USPTO – United States Patents and Trademark Office
 • JPO – Japan Patent Office

Bases de dades de revistes i articles científics:

 • Web of Science – Informació científica, subministrada per ISI,.
 • REDALYC. Xarxa de revistes científiques.
 • SCIELO, xarxa iberoamericana de col·leccions de revistes científiques.

Bases de dades de tesis i memòries d’investigació:

2.4. Metabuscador

Els metabuscadors permeten llençar simultàniament una única cerca a múltiples motors de cerca, oferint els resultats a una única pantalla i, en molts casos, de forma organitzada i jerarquitzada. Ofereixen resultats exhaustius sobre una multitud de fonts d’informació i aporten una panoràmica general sobre un tema en concreto.

Un exemple de metabuscador que facilita les pràctiques de vigilància tecnològica és:

2.5. Marketplace:

Els Marketplace son eines que ajuden a la difusió d’investigació i explotació de capacitats i resultats d’investigació, en oferir l’accés a ofertes i demandes tecnològiques publicades, així com processos de buscar socis.

Marketplace más relevantes en ciencia y tecnología.

2.6. Software de vigilància tecnològica

El Software de vigilància tecnològica és una eina informàtica per la gestió integral i sistemàtica de pràctiques de vigilància als seus processos. Hi ha una multitud d’ofertes, lliures de pagament, atenent a diferents fonts d’informació i funcionalitats.

Alguns dels softwares que hi ha son:

 • HONTZA – Plataforma oberta de vigilància tecnològica
 • SOFTVT – Eina de vigilància tecnològica
 • VICUBO – Software per la vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva
 • MIRAINTELLIGENCE
 • VIGIALE – Vigilància Tecnològica i Gestió de la Innovació Tecnològica
 • XERKA – Plataforma para la Vigilància Empresarial i la Intel·ligència Competitiva

 

2.7. Open Analytics

Open Analytics aborda el desenvolupament de tecnologies innovadores open source, big data, business intelligence, data mining yopen data. Son molts els experts i líders tecnològics involucrats al desenvolupament distribuït d’eines de software lliure aplicades al tratamiento de datos.

Una referencia per iniciar-se a la matèria son events, com els que desenvolupa MediaLab Prado o LAReferencia (Xarxa federada de repositoris institucionals de publicacions científiques)