Quadre de mando o quadre de comandament

Beneficis del Quadre de mando

El quadre de mando integral serveix per fer un seguiment dels processos i per tant pot formar part del seu certificat ISO 9001 per ajudar:

 • Guanyar temps delegant responsabilitats a partir de conèixer en qualsevol moment com està funcionant la seva organització i on és necessari que s’impliqui. Amb el quadre de comandament guanyarà temps perquè podrà delegar amb més facilitat.
 • Integrar la gestió amb la planificació i estratègic. El quadre de comandament integral pot servir pel seguiment dels processos (d’acord amb el certificat ISO 9001) el seguiment del negoci (segons el pla de negoci) i el seguiment estratègic (d’acord amb el pla estratègic).
 • Prioritzar les accions i inversions, alineant-les amb el pla estratègic i pla de negoci. El quadre de mando simplifica la direcció de la  empresa en facilitar el seguiment i comparació dels diferents departaments i unitats de negoci.

Com pot ajudar el quadre de mando a la seva empresa?

Podem ajudar-lo a aconseguir que el quadre de comandament integral sigui una eina pels Gerents i Equip Directiu perquè:

 • Està fet “a mida”. Per assegurar l’èxit del quadre de comandament, fem reunions de treball tant amb Direcció com els Responsables d’Àrees. Així podem incorporar els indicadors que descriuen el negoci i la seva estratègia.
 • Guanyarà competitivitat i millorarà els resultats de forma sostinguda seguint el pla de negoci, el pla estratègic. El quadre de comandament integral ajuda a orientar-se al client i als resultats ajudant a identificar les àrees de millora i a seguir de forma sostinguda la proposició de valor que fem.
 • Integrarà els indicadors del certificat ISO amb el quadre de comandament, en tenir en compte totes les àrees de l’organització: finances, els clients, processos interns, formació i creixement.
 • Guanyarà temps perquè serà més fàcil delegar, implicant i motivant al personal perquè els treballadors coneixeran què s’espera d’ells segons els KPI o indicadors. El quadre de comandament integral afavoreix la implantació d’un sistema de retribució per objectius.

Consultoria estratègica

Vinculat amb el quadre de comandament integral, podem ajudar-lo amb els següents serveis de consultoria:
 • Consultoria estratègica per elaborar un quadre de comandament que ajudi a guanyar diners i temps sempre d’acord amb el pla de negoci i/o el pla estratègic.
 • Consultoria ISO. Li podem ajudar a aconseguir un certificat ISO que inclogui el quadre de comandament integral, Contacti amb mi per explicar-li com fer-ho en el seu cas.
 • Outsourcing ISO. Externalitzi el manteniment del certificat ISO, integrant el quadre de comandament amb el certificat ISO.
 • Formació a mida. Formació presencial, on-line o mixta sobre com definir, implantar i mantenir el quadre de comandament.