Pla estratègic

Beneficis l'estratègia

Tenir un Pla estratègic implica els següents beneficis:

  • Tenir una estratègia empresarial planificada. El pla estratègic implica pensar a mig i llarg termini alineant els recursos i potencialitats d’una empresa per aconseguir els seus objectius i fites.
  • Estratègia de màrqueting està dirigida a generar productes i serveis que satisfacin les necessitats dels clients, amb més efectivitat que la competència, a fi de generar en el client lleialtat cap a una empresa o una marca. És una part del màrqueting que contribueix a planejar, determinar i coordinar les activitats operatives.
  • Converteixi el certificat ISO 9001 amb una veritable eina de gestió i millora continua, integrant el certificat ISO amb el Pla Estratègic.

Per què un Pla Estratègic?

Elaborant el seu Pla Estratègic assegurarà que l’estratègia serà una eina empresarial imprescindible pel futur del seu negoci. Inclourà:

Contingut que a priori tindrà el pla:

  • Compromisos de la Direcció vinculats: la missió, visió, valors. Inclou el DAFO i compromisos de Direcció explicitats, en la mesura en KPI o Quadre de comandament.
  • Estratègia a seguir a través d’objectius estratègics. Fem servir Microsoft Planner per facilitar-ne el seu seguiment.
  • Pla Financer. Assegura els recursos financers per implantar el pla estratègic així com la viabilitat de l’empresa.
  • Pla d’operacions que inclogui l’estratègia per implantar els canvis o innovacions que escaiguin de producció. Té en compte el Procés d’operacions; Infraestructures, equipaments; Pla tecnològic; Gestió d’existències; Determinació del cost del producte/servei; Certificats ISO i reconeixements recomanables.
  • Pla de Recursos Humans. Incorpora tots els elements relacionats amb la política de personal per assolir el pla estratègic. Destaquem: organigrama i job descriptions amb funcions i responsabilitats així com el pla de formació. Serà un punt de partida per establir una Direcció per objectius.
  • Pla de màrqueting, per optimitzar l’estratègia de màrqueting a seguir, inclòs el màrqueting digital.
  • Pla de continuïtat del negoci. Pla de contingències perquè l’empresa pugui garantir la continuïtat de l’activitat davant d’una crisis. Augmenta les possibilitats de supervivència i beneficis de la companyia.

Per implantar, seguir i actualitzar el pla estratègic es pot demanar ajuda a través del servei d’outsourcing ISO.