Sistema de Gestió del Coneixement

Sistema de gestió del coneixement a la ISO 9001

Sistema de Gestió del Coneixement

Un Sistema de Gestió del Coneixement (en anglès knowledge management) ens ajuda a ser competitius a partir que cada col·laborador de l’empresa sàpiga el que l’altra coneix, amb l’objecte de millorar els resultats.

La Gestió del Coneixement pretén de transferir el coneixement des de on es genera fins al lloc on es farà servir. Implica desenvolupar o assimilar les competències necessàries dins de les organitzacions i compartir-les per fer-les servir entre els seus membres.

Sistema de Gestió del Coneixement i ISO 9001

La norma ISO 9001 incorpora a la clàusula “7.1.6.Coneixements de l’organització” el requisit de la la Gestió del Coneixement que han d’aplicar totes les organitzacions amb certificat ISO. Cal posar en marxa eines per una gestió del coneixement eficaç, aprofitant al màxim el coneixement disponible.

Els requisits sobre el coneixement de  l’organització dins de la norma ISO 9001 son:

  • Determinar els coneixements que necessita per operar els seus processos i fer be els seus productes i serveis.
  • Mantenir aquest coneixement i fer que estigui disponible quan sigui necessari.
  • Tenir en compte el seu coneixement actual en fer canvis i determinar com va adquirir coneixements addicionals o actualitzats. La formació ISO en pot ser bon recurs per aconseguir-ho.

A la vegada hi algunes notes a la norma ISO 9001 que expliquen el que és coneixement de l’organització  i en el que es pot basar el coneixement. En concret, és el coneixement específic de l’organització. Generalment una organització adquierix el coneixement específic per l’experiència i es comparteix per aconseguir els seus objectius.

El coneixement pot provenir de:

  • Internament. Com la propietat intel·lectual, la interacció amb altres Departaments, les lliçons apreses o els resultats de les millores.
  • Externament (a partir de conferències, coneixement del client, o el coneixement de proveïdors).

A l’article “La gestió del coneixement a la nova ISO 9001” d’aquest blog es pot trobar més informació al respecte.

La norma UNE 412001:2008 IN – és una proposta metodològica per integrar el Sistema de gestió del coneixement amb un certificat ISO 9001.