UNE 412001 gestió del coneixement

UNE 412001 IN – Guia Gestió del Coneixement

Gestió del coneixement, UNE 412001 i ISO 9001

Ara que la Gestió del Coneixement és un requisit de la norma ISO 9001, la “UNE 412001 IN – Guia Pràctica de Gestió del Coneixement” proposa una metodologia per posar-la en marxa a la seva organització.

Podem ajudar-te a integrar els requisits de la UNE 412001 IN a una certificació ISO 9001 a través de l’outsourcing ISO.

Pla d'Acció per implantar la Gestió del coneixement

En posar en marxa la Gestió del Coneixement, cal fer un “Pla d’Acció” amb les fases següents:

 • Definir el projecte de Gestió del Coneixement i l’equip del projecte de la Gestió del Coneixement. Cal assegurar la implicació del personal. Es pot integrar al certificat ISO 9001.
 • Avaluació. L’avaluació de la Gestió del Coneixement implica detectar el coneixement de la companyia: Organitzar el coneixement detectat i categoritzar el coneixement actual.
 • Desenvolupament del projecte. Algunes de les eines per posar en marxa la Gestió del Coneixement segons UNE 412001 IN son:
  • Instruccions de treball. Serveixen per capturar la informació que incorporen. Amb les instruccions, queda per escrit el coneixement d’un procés, facilitant la seva comprensió.
  • Llistes de comprovació. A les llistes de comprovació hi consten les coses a comprovar abans que un treball s’hagi completat.
  • Gestió per processos, fent una gestió per processos real. Amb un programa de formació pot ser una bona eina per aconseguir-ho.
  • Al lloc de treball. Quan el coneixement no es pot escriure, cal fer formació al lloc de treball. Una persona amb més experiència pot transferir el coneixement a noves incorporacions.
  • Base de dades del coneixement: Per exemple amb les “lliçons apreses” a partir del tractament de les incidències i no conformitats. Pot capturar el coneixement amb una base de dades o una wiki amb les diferents lliçons apreses. D’aquesta forma, el coneixement es captura immediatament i pot revisar-se en futurs dissenys.
 • Posada en pràctica del procés. Els requisits de la norma UNE 412001 IN poden ser molt útils per complir amb els requisits vinculats amb la Gestió del Coneixement de la ISO 9001. La Vigilància Tecnològica pot ser complementària a la Gestió del Coneixement.
 • Mesura, anàlisi i avaluació de la Gestió del Coneixement. Cal determinar els indicadors i criteris de valoració.