UNE 412001 IN – Guia Gestió del Coneixement

UNE 412001 gestió del coneixement

Gestió del coneixement, UNE 412001 i ISO 9001

Ara que la Gestió del Coneixement és un requisit de la norma ISO 9001:2015, la “UNE 412001 IN – Guia Pràctica de Gestió del Coneixement” proposa una metodologia per posar-la en marxa a la seva organització.

Podem ajudar-te a integrar els requisits de la UNE 412001 IN a una certificació ISO 9001 a través de l’outsourcing ISO.

Pla d’Acció per implantar la Gestió del coneixement

En posar en marxa la Gestió del Coneixement, cal fer un “Pla d’Acció” que contempli les fases següents:

 • Definir el projecte de Gestió del Coneixement i l’equip del projecte de la Gestió del Coneixement. Cal assegurar la implicació del personal. Es pot integrar amb un certificat ISO 9001.
 • Avaluació. L’avaluació de la Gestió del Coneixement implica detectar el coneixement de la companyia: Organitzar el coneixement detectat i categoritzar el coneixement actual.
 • Desenvolupament del projecte. Algunes de les eines útils per posar en marxa la Gestió del Coneixement seguint la norma UNE 412001 IN son:
  • Instruccions de treball. Serveixen per capturar la informació que incorporen. Amb les instruccions de treball, queda per escrit el coneixement d’un determinat procés, facilitant la seva comprensió.
  • Llistes de comprovació. A les llistes de comprovació hi consten les coses a comprovar abans que un treball s’hagi completat.
  • Gestió per processos, fent una gestió per processos real. Amb un programa de formació pot ser una bona eina per aconseguir-ho.
  • Al lloc de treball. Quan el coneixement no es pot escriure, pot ser beneficiós fer servir la formació al lloc de treball. Una persona amb més experiència pot transferir el coneixement a noves incorporacions.
  • Base de dades del coneixement: Per exemple amb les “lliçons apreses” a partir del tractament de les incidències i no conformitats. Pot capturar el coneixement amb una base de dades o una wiki que contingui les diferents lliçons apreses. D’aquesta forma, el coneixement es captura immediatament i pot revisar-se en futurs dissenys.

 

About Jordi Gabarró Sust 155 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.