sistema integrat de gestió - certificat integrat de gestió

Sistema Integrat de Gestió beneficis

Què aporta un Sistema Integrat de Gestió?

Un Sistema Integrat de Gestió (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, LOPD i amb altres normes ISO) aconsegueix que l’organització sigui més eficient, productiva i competitiva que aporta tant beneficis externs com interns o beneficis que es generen pel personal, procediments interns, gestió corporativa, alta direcció i accionistes de l’organització.

Beneficis externs del Sistema Integrat de Gestió:

Beneficis destacats entre l’organització i els seus clients, proveïdors, competidors, societat, etc:

 • Afavoreix l’accés a una certificació externa, de reconeixement internacional a través de qualsevol certificadora acreditada.
 • Assegura el compliment de la legislació i la millora continua a tots els clients, proveïdors i altres parts interessades.
 • Millora la reputació i imatge de l’empresa davant de la societat.
 • Reforça la satisfacció dels clients i socis a partir de mètodes eficients i eficaços.
 • Oferta amb valor afegit en crear un interès especial a maximitzar la qualitat del producte.

Entre els beneficis interns d’un Sistema Integrat de Gestió, en destaquem:

 • Son un al·licient per innovar. Suposa un valor afegit pels seus accionistes.
 • Augmenta confiança. Incrementa la confiança, participació i comunicació interna que es produeix entre el personal de l’organització, inclosa l’alta direcció.
 • Millora el management i estratègia. Estableix una una política, objectius, programes, control i revisió únics, vinculats amb el Pla de Negoci i el Pla Estratègic.
 • Simplifica la documentació, en ser una documentació única. Ofereix més transparència, facilitant el seu ús, reduint els costos associats al seu manteniment.
 • Manteniment més fàcil. Es tracta d’un sistema únic. Implica un ús, desenvolupament i manteniment més fàcil.
 • El procés per aconseguir el certificat ISO és més simple, suposant una important reducció de costos.
 • Auditories úniques. Les auditories es podran fer simultànies. La preparació i implantació de les auditories implicaran menys cost ja que es simplifica molt el procés.

Conclusions

En definitiva, encara que la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió pot suposar una inversió econòmica a curt termini, a mig i llarg termini els seus beneficis econòmics i de management compensen la inversió inicial.

Per implantar el Sistema de Gestió Integrat pots contractar els serveis de consultoria ISO .