Certificat ISO integrat al pla de negoci

El certificat ISO ajuda a una organització a la implantar l’estratègia i el Pla de negoci. D’aquesta forma es ven més i aprofiten les oportunitats que sorgeixen en el mercat.

Un certificat sobre les normes ISO, comunica als seus clients, proveïdors i col·laboradors el seu compromís amb la qualitat integrada i estableix un sistema per mesurar el rendiment amb un quadre de mando.

Actors principals al certificació ISO

Els actors principals d’un certificat ISO son:

  • Direcció. Amb l’ajuda del seu equip, és qui ha de liderar la certificació ISO. Un certificat ISO ben entès, incorpora el Pla Estratègic i el Pla de Negoci.
  • Responsable de Qualitat o Responsable del Sistema. És qui manté al dia el sistema de gestió. Moltes de les seves feines poden subcontractar-se a través d’un servei d’outsourcing ISO.
  • Consultoria ISO per ajudar a l’organització a dissenyar, implantar i aconseguir el certificat ISO de qualitat, seguretat o gestió ambiental.
    És important que un consultor ISO tingui més de 10 anys d’experiència implantant certificats ISO en qualsevol tipus d’organització. Així serà capaç de saber posar en marxa les eines de gestió vinculades amb la certificació ISO per que ajudi a vendre més i millor. EmasConsultors és una consultoria d’èxit que pot ajudar-vos a aconseguir els vostres certificats.
  • Certificadora ISO. Aporta el valor d’una certificadora ISO que emet un certificat acreditat (AENOR, SGS, Bureau Veritas, Lloyds, OCA, etc.). La certificació ISO d’una certificadora de prestigi és un element diferenciador en el mercat, millorant la imatge de productes i serveis, generant confiança entre clients i consumidors.
  • Auditoria ISO. La certificació ISO requereix com a mínim una auditoria interna sobre el grau de compliment dels requisits de la norma certificada i l’eficàcia de la seva implantació. L’auditoria ISO detecta les desviacions, oportunitats de millora i observacions que ens ajudaran a la millora continua.  L’auditoria ISO es pot subcontractar.

Normes de certificat ISO habituals: