ISO 50001 Eficiència energètica

Transposició de la Directiva Eficiència Energètica

Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica

La Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica està trasposta a través del Reial Decret 56/2016 i Reial Decret 1085/2015.

La data per a que les grans empreses obligades pel Reial Decret tinguin fetes les seves auditories, seria la que determini un termini de 6 mesos des de la data d’aprovació del Reial Decret de transposició de la Directiva d’Eficiència Energètica.

Al “Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica“, es preveu:

 • L’obligatorietat de fer una auditoria energètica a grans empreses:
  • Més de 250 treballadors.
  • Menys de 250 treballadors i 50 milions d’euros de volum de negoci, i un balanç general de 43 milions d’euros.
  •  (*) Caldrà computar la suma dels treballadors i de les magnituds de volum de negoci o de balanç de totes les societats que formen part del grup. Queden excloses les PIMEs, que podran fer-ho voluntàriament.
 • L’auditoria energètica cal que inclogui com a mínim el 85 % del consum total d’energia final, del conjunt de les instal·lacions ubicades en una mateixa Comunitat Autònoma, que formin part de les activitats que gestiona l’empresa.
 • L’auditoria energètica podrà ser substituïda per un un Sistema de Gestió Energètic certificat per entitat independent (ISO 50001), o bé una ISO 14001 o un EMAS, que inclogui dins del sistema una auditoria energètica amb l’abast mínim fixat.
 • L’Annex VI de la Directiva Eficiència Energètica, estableix els criteris mínims per les auditories energètiques, entre els que destaca que l’auditoria energètica cal que es basi en dades operatives actualitzades, mesurades i verificables.
 • Existirà un sistema d’inspecció de les auditories energètiques per part de l’Administració Pública.
 • Els auditors energètics cal que estiguin qualificats segons els requisits establerts per la normativa.

Les sancions per no fer l’auditoria energètica ronden entre 6000 i 60.000 €, i estan publicades a la Llei 18/2014.