ISO 9004 - certificat ISO 9001

Norma ISO 9004 per la millora continua i l’èxit sostingut

ISO 9004 per la millora continua sostinguda

La norma ISO 9004 recull les directrius per la gestió de l’estratègia, la gestió dels riscos, la gestió del coneixement, la gestió de la innovació o la gestió del cicle de vida, entre d’altres.

ISO 9004 té com objectiu ajudar a aconseguir l’èxit sostingut d’una organització, independent de les seves característiques. Té en compte la millora continua i la satisfacció dels clients, així com el concepte primordial de la supervivència econòmica.

La norma és una guia per aquelles organitzacions que vulguin anar més enllà dels requisits establerts a la norma ISO 9001 de qualitat, que estiguin preocupades per la millora continua de l’acompliment i per l’evolució del seu sistema de gestió de qualitat cap a models d’excel·lència.

La norma ISO 9004, basada amb els principis de gestió de qualitat, busca la millora continua de l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió de qualitatISO 9004 proporciona un enfoc més ampli sobre la gestió de qualitat. És compatible amb altres normes de sistemes de gestió com ara ISO 9001ISO 14001 i ISO 45001.

La norma ISO 9004 analitza cada un dels requisits de la norma ISO 9001, els desenvolupa i aporta una sèrie de recomanacions on es considera el potencial de millora de l’organització. La implementació dels principis recollits a la norma ISO 9004 beneficiarà no sols a la pròpia organització sinó a tots aquells que es relacionin amb ella.

Amb el nostre servei de d’outsourcing ISO, apliquem les eines que ens proposa aquesta norma al seu certificat ISO.

Quins beneficis aporta la norma ISO 9004?

Si un sistema de gestió de qualitat s’apliquin adequadament els “Principis de gestió de qualitat“, i de conformitat amb la norma ISO 9004, totes les parts interessades d’una organització ha de beneficiar-se. Amb aquesta norma de gestió de qualitat, els beneficis que podem assolir son:

 • Els clients i els usuaris es beneficiaran en rebre productes i/o serveis que són:
  • Compleixen amb els requisits de qualitat
  • Serios i fiables
  • Compleixin els terminis de lliurament acordats.
 • Persones de l’organització es beneficiarà de:
  • Millors condicions de treball
  • Més satisfacció en el treball
  • Millora de la seguretat i salut dels treballadors
  • Millora de la reputació
  • Millora de l’estabilitat de l’ocupació
 • Propietaris i els inversors, es beneficiaran de:
  • Retorn de la inversió
  • Millora dels resultats operatius
  • L’augment de la quota de mercat
  • Augment dels beneficis
 • Proveïdors i socis es beneficiaran de:
  • Estabilitat
  • Creixement
  • De col·laboració i comprensió mútua
 • Societat evidenciarà més clarament la responsabilitat social corporativa i es beneficiarà de:
  • El compliment dels requisits legals i reglamentaris
  • Millora de la salut i la seguretat laboral.
  • Reducció de l’impacte ambiental
  • Augment de la seguretat

Estructura de la norma ISO 9004

L’estructura de la norma és:

 1. Àmbit d’aplicació
 2. Referències normatives
 3. Termes i definicions
 4. Gestió per l’èxit sostingut d’una organització
 5. Estratègia i política
 6. Gestió dels recursos
 7. Gestió dels processos
 8. Seguiment, mesura, anàlisi i opinió
 9. Millora, innovació i aprenentatge
 10. Annex A. Eines d’auto-avaluació
 11. Annex B. Principis de la gestió de la qualitat
 12. Annex C. Correspondència entre ISO 9004 i la norma ISO 9001.