EMAS Gestió ambiental

EMAS – Gestió ambiental

Què aporta l'EMAS a la gestió ambiental?

Els principals beneficis d’un “sistema de gestió ambiental” d’acord amb el Reglament EMAS son:

 • Millora la reputació amb un EMAS davant dels clients, l’Administració, els treballadors, inversors, premsa, grups de defensa del medi ambient i al públic en general. L’EMAS és un distintiu d’excel·lència a la gestió ambiental, reconegut per la Unió Europea.
 • Millora la gestió empresarial, incorporant instruments estratègics de la gestió ambiental com la millora de la comunicació, la formació i capacitació del personal, el uso de indicadores, el control d’incompliments i la revisió per la direcció, entre altres coses, que fan que millori l’organització.
 • Estalvi de costos a partir del control i optimització que implica la gestió ambiental sobre el consum de matèries primeres i energia, optimització dels costos derivats de la gestió o tractament de residus i emissions, així com l’estalvi que suposa minimitzar, gràcies a l’EMAS, el risc d’accidents, fugues i vessaments accidentals.
 • Complir la legislació pot suposar una millora de les relacions amb l’administració ambiental. Amb l’EMAS se adopta una política activa de gestió ambiental davant de la legislació ambiental que li puguin afectar. A la vegada augmenten les possibilitats de rebre ajudes públiques per fer actuacions ambientals.
 • Motivació i integració del personal en implicar-lo a aconseguir uns objectius ambientals comuns i ser conscients que gràcies a les seves actuacions s’aconsegueix minimitzar els efectes negatius sobre el medi ambient.

Encara que el Reglament EMAS de gestió ambiental és més exigent, té uns requisits molt semblants a la norma ISO 14001. Una gestió ambiental verificada es pot integrar amb un Sistema de Qualitat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Requisits de l'EMAS sobre gestió ambiental

Els requisits d’un “sistema de gestió ambiental” segons el Reglament EMAS no contemplats a la ISO 14001 son: ­
 • Fer una implantació per centres productius del sistema de gestió ambiental.
 • Compromís a adoptar les “millors tecnologies disponibles” a través de la política ambiental.
 • Avaluació i registre d’efectes ambientals en el marc del sistema de gestió ambiental segons els requisits EMAS.
 • Els objectius i fites han de garantir millores a l’actuació ambiental.
 • Recomana l’ús d’indicadors ambientals comprensibles, inequívocs i que permetin la “comparació any a any i amb els requisits legals aplicables”.
 • Aplicar política i procediments de gestió ambiental a subcontractistes que treballen en el propi centre.
 • Obligació de fer una “Declaració Medi ambiental” pública de fàcil accés a qui hi estigui interessat. A la “Declaració Medi ambiental” es dona a conèixer al públic i a totes les parts interessades les seves actuacions vinculades amb la gestió ambiental i els resultats ambientals obtinguts, així com els esforços que està fent amb la finalitat de reduir el seu impacte ambiental. Destaquem dels continguts que ha de tenir la “Declaració Ambiental”:
  – Descripció de les activitats de l’organització.
  – Valoració dels problemes ambientals significatius.
  – Resum quantitatiu de dades sobre efectes ambientals.
  – Política, objectius i fites ambientals, verificats per un verificador acreditat.
  – Tendències i canvis produïts des de les últimes comunicacions.
 • Validació anual obligatòria de la declaració pública per un verificador acreditat.

Consultoria EMAS sobre gestió ambiental

Alguns dels nostres serveis de consultoria ISO vinculats amb la gestió ambiental son:

 • Certificat ISO per implantar i aconseguir la verificació segons el Reglament EMAS. Alguns dels nostres exemples son l’Ajuntament de Sitges i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
 • Auditoria interna d’un sistema de gestió EMAS. Es pot fer una auditoria integrada amb ISO 9001, ISO 45001 o ISO 50000 de gestió energètica.
 • Formació ambiental. Formació presencial, mixta o on-line sobre qualitat i gestió ambiental. Tramitem la Fundae.

Links vinculats amb l'EMAS de gestió ambiental