Responsabilitat Social Empresarial

Responsabilitat Social Corporativa, Responsabilitat Social Empresarial, Comerç ètic, Gestió sostenible segons IQNet SR10, SGE21 Forética, GRI, SMETA., Ecovadis o B-Corp entre altres.

economia social i participativa

Economia social i participativa

L’economia social (ES) pot definir-se com un conjunt de pràctiques que busquen una forma diferent i solidaria de fer economia. Implica canviar de formes de producció, de distribució i consum dels bens i serveis, pensant en la possibilitat real d’assolir la transformació social a través de l’activitat econòmica. Així, l’economia social posa davant a les […]

Economia social i participativa Llegeix més »

productivitat

Què afecta a la productivitat?

La productivitat és un indicador del quadre de comandament que facilita el seguiment i si les tasques, funcions i responsabilitats s’han assignat adequadament. Per que la productivitat augmenti i afavoreixi els interessos de l’empresa, és necessari disposar d’unes condicions i elements clau amb els quals es garanteix la comoditat, seguretat i motivació del personal. A

Què afecta a la productivitat? Llegeix més »

codi de conducta

Codi de conducta empresarial

Què és un codi de conducta empresarial? Un codi de conducta d’empresa és un document voluntari que implica un compromís a seguir uns principis ètics. Habitualment aquests principis estan vinculats amb la Responsabilitat Social Empresarial. Algunes vegades, els codis de conducta també impliquen a les empreses proveïdores i subcontractistes. Els codis de conducta de les

Codi de conducta empresarial Llegeix més »

Gestió Responsable

Gestió responsable, empresa sostenible

La gestió responsable a les pimes La gestió responsable vinculada amb la Responsabilitat Social és més habitual del que sembla, tant en grans com petites empreses. Però en molts dels casos no s’és conscient d’aquest punt fort i no es comunica de forma òptima. Exemples de pimes amb gestió responsable: La Fageda (Bones Pràctiques RSE).

Gestió responsable, empresa sostenible Llegeix més »

Prevenció de blanqueig de capital i finançament del terrorisme

Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

El Reial Decret 11/2018, i la Llei 10/201o regula la Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC i FT). El compromís amb el Blanqueig de Capitals també està vinculat amb la Responsabilitat Social (com ara Forética, Memòria GRI, SMETA, Informació no financera) o com a part del Corporate Compliance. Què implica la

Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme Llegeix més »

ISO 37001 per prevenir el suborn

Què suposa la norma ISO 37001 per prevenir el suborn?

Què aporta la ISO 37001 per prevenir el suborn? El principal objectiu que persegueix la norma ISO 37001 “Sistemes per prevenir el suborn” és ajudar a les empreses a combatre el suborn i promoure una cultura empresarial ètica. La norma ISO 37001 no garanteix que una empresa quedi lliure de suborns. Específica una serie de

Què suposa la norma ISO 37001 per prevenir el suborn? Llegeix més »

pla d'igualtat d'oportunitats

Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Concepte del pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones El pla d’igualtat d’oportunitats és un conjunt ordenat de mesures que tendeixen a aconseguir a l’empresa la igualtat, de tracte i d’oportunitats entre dones i homes així com eliminar la discriminació per raó de raça o sexe. Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets d’igualtat per

Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones Llegeix més »

RSC Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa RSC, eina de futur.

1. Què aporta la Responsabilitat Social Corporativa? La Responsabilitat Social Corporativa, com molts ja coneixereu, consisteix en realitzar accions per part de les empreses que beneficien a la societat i al seu entorn. La idea bàsica de la Responsabilitat Social Corporativa és que les organitzacions facin la seva activitat minimitzant els impactes negatius de la

Responsabilitat Social Corporativa RSC, eina de futur. Llegeix més »