productivitat

Què afecta a la productivitat?

La productivitat és un indicador del quadre de comandament que facilita el seguiment i si les tasques, funcions i responsabilitats s’han assignat adequadament. Per que la productivitat augmenti i afavoreixi els interessos de l’empresa, és necessari disposar d’unes condicions i elements clau amb els quals es garanteix la comoditat, seguretat i motivació del personal.

A més dels aspectes materials, per aconseguir la producció eficaç, també influeix el benestar dels treballadors, les relacions interpersonals i l’entorn que els rodeja.

Aspectes que influeixen a la productivitat

Alguns dels aspectes que determinen la productivitat, més enllà dels aspectes materials son:

  • Factors socials. Tots els treballadors, han d’interactuar amb els altres; és una necessitat i un requisit per bon desempeny a les activitats que desenvolupen. Quan una correcta relació entre els treballadors, l’ambient de treball motiva més i és més saludable. Quan les relacions sols son laborals, hi ha un risc de baixa productivitat perquè els treballadors no donaran el seu màxim o inclòs poden sentir-se esgotats sols en pensar a anar al treball. Implantar la responsabilitat social ajuda a millorar els factors socials.
  • Factores psicològics. L’estat anímic dels treballadors és determinant. Un sistema de gestió ISO 45001 és una bona eina per la gestió d’aquests factors. Quan un treballador passa per moments psicològics difícils, no demostrarà el mateix entusiasme, entrega i compliment. A més d’afectar la qualitat del treball individual, pot comprometre l’ànim i resultats de la resta del personal. En el cas de detectar personal amb baix estat d’ànims, és important demostrar interès i preocupació. Així, tot el personal estarà més motivat i compromès amb els objectius.
  • Factores estratègics. Per obtenir la màxima productivitat, cal fer una distribució estratègica dels treballadors, tenint en compte les seves competències, qualitats i nivell de formació. Un certificat ISO  9001 ajuda a aconseguir-ho. Per això, és important tenir ben descrits els perfils del lloc de treball i ubicar al personal on millor s’ajusti a les seves competències. Permet créixer professionalment al personal.
  • Factors relacionats amb la decoració. El color, els detalls i la distribució de l’espai repercuteixen tant en l’estat anímic dels treballadors, com a la seva productivitat. Per això, és bo que els espais siguin còmodes, que inspirin i generin sensació de benestar perquè el personal pugui aconseguir els resultats òptims.

Beneficis d'oferir un lloc de treball en condicions adequades

Alguns beneficis d’oferir un lloc de treball en condicions adequades son:

  • Millora l’estat d’ànim. L’estrès, cansament i l’ansietat poden afectar el rendiment i estat d’ànim dels treballadors. A més, una decoració agradable i amb harmonia és indispensable per oferir al personal un ambient que els motivi i inspiri a complir les seves obligacions amb més eficiència.
  • Estimula la creativitat. Els ambients agradables permeten que les idees flueixin, les persones siguin més resolutives i proactives davant de les dificultats. Quan sorgeixin, recolza les idees i estimula la creativitat i capacitat resolutiva.
  • Augmenta la concentració. Una adequada organització, neteja i decoració, millora la conscienciació dels treballadors. Assegurat que les taules de treball siguin àmplies, buides, etc., per que no hi hagi distraccions o incidents que afecten la productivitat. Implantar el mètode 5S pot ser una bona eina.
  • Fomenta el treball en equip. La bona distribució de l’espai afavoreix la comunicació entre els treballadors, millora l’intercanvi d’idees, el treball en equip i l’empatia. Així, la informació es comparteix de forma directa entre les diferents àrees de treball, augmentant el flux de treball i el compliment.
  • Millora el clima laboral. Si els treballadors estan contents, motivats i amb energia, es creen relacions interpersonals que milloren el clima laboral, retenen al personal i augmenten el rendiment general. Enforteix la comunicació entre tot el personal.