UNE 166002 gestió de la innovació - gestión de innovación

UNE 166002 de gestió de la Innovació

1. Beneficis

La gestió de la innovació segons la norma UNE 166002 aporta:

 • Millorar el prestigi i la reputació corporativa. Tenir la certificació UNE 166002 implica fiabilitat i rigor amb la innovació. L’objectiu d’aquesta certificació és promoure i sistematitzar les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació del pla estratègic.
 • Reconèixer la importància de la R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) com a eina de màrqueting que ens mantingui competitius, d’acord amb el pla de màrqueting.
 • Demostrar la inversió en R+D+i (Recerca, Desenvolupament i Innovació) facilitant l’obtenció de l’informe motivat que ens permet desgravar a l’Impost de Societats.
 • Augmentar la competitivitat i valor pels clients gràcies al certificat UNE 166002 aconseguim l’excel·lència a la innovació.
 • Fomentar l’actitud i la capacitat innovadora. La certificació UNE 166002 implica millorar la capacitat d’innovar, en definir, documentar i gestionar els projectes d’innovació d’una forma eficient i eficaç. El sistema de gestió manté les condicions que permeten la creativitat i imaginació del personal de l’empresa.

2. Requisits

­Els requisits bàsics de la innovació segons la norma UNE 166002, son:

 • Desenvolupar l’estratègia de la innovació, tenint en compte els tres eixos de la innovació: mercats, tecnologies i clients.
 • Assegurar els resultats a l’esforç per una innovació potent i solida a partir de:
   • INVENTARIAR. En el marc del “sistema de gestió de la innovació” cal inventariar els coneixements de les capacitats tecnològiques.
   • VIGILAR. Alerta sobre l’evolució de la nova tecnologia. Implica vigilància tecnològica dels competidores (benchmarking tecnològic)
   • AVALUAR. Determinar la competitivitat i el potencial tecnològic propi. En innovar seguint la norma UNE 166002 cal estudiar les possibles estratègies.
   • ENRIQUIR. Augmentar el patrimoni de l’empresa a través d’inversió en tecnologia.
   • OPTIMITZAR. Fer servir els recursos de la millor forma possible, gràcies a la planificació de la innovació.
   • PROTEGIR. Protecció de les innovacions pròpies i actualització constant dels coneixements a través de la innovació segons la norma UNE 166002.
 • Desenvolupar un estil de direcció basat en el lideratge, motivació i el compromís amb el desenvolupament del capital humà d’acord amb la política d’innovació.
 • Establir bons canals de comunicació (interns i externs). Integrar la innovació a nivell corporatiu, involucrant a totes les àrees funcionals de l’organització.
 • Implantar processos de planificació i control de projectes d’innovació. Avaluar la seva eficiència en el marc de la innovació segons la norma UNE 166002.

3. Consultoria gestió de la innovació

Necessites ajuda per la gestió eficient i eficaç de la innovació de forma eficient i eficaç? www.emasconsultors.com és la solució.