UNE 166002 de gestió de la Innovació

Beneficis de la gestió de la innovació

La gestió de la  innovació segons la norma UNE 166002 aporta:

 • Millorar el prestigi i la reputació corporativa. Tenir la certificació UNE 166002 implica fiabilitat i rigor amb la innovació. L’objectiu d’aquesta certificació és promoure i sistematitzar les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació del pla estratègic.
 • Reconèixer la  importància de la R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) com a eina de màrqueting que ens mantingui competitius, d’acord amb el pla de màrqueting.
 • Demostrar la inversió en R+D+i (Recerca, Desenvolupament i Innovació) facilitant l’obtenció de l’informe motivat que ens permet desgravar a l’Impost de Societats.
 • Augmentar la competitivitat i valor pels clients gràcies al certificat UNE 166002 aconseguim l’excel·lència a la innovació.
 • Fomentar l’actitud i la capacitat innovadora. La certificació UNE 166002 implica millorar la capacitat d’innovar, en definir, documentar i gestionar els projectes d’innovació d’una forma eficient i eficaç. El sistema de gestió manté les condicions que permeten la creativitat i imaginació del personal de l’empresa.

Requisits UNE 166002

­Els requisits bàsics de la innovació segons la norma UNE 166002, son:

 • Desenvolupar l’estratègia de la innovació, tenint en compte els tres eixos de la innovació: mercats, tecnologies i clients.
 • Assegurar els resultats a l’esforç per una innovació potent i solida a partir de:
   • INVENTARIAR. En el marc del “sistema de gestió de la innovació” cal inventariar els coneixements de les capacitats tecnològiques.
   • VIGILAR. Alerta sobre l’evolució de la nova tecnologia. Implica vigilància tecnològica dels competidores (benchmarking tecnològic)
   • AVALUAR. Determinar la competitivitat i el potencial tecnològic propi. En innovar seguint la norma UNE 166002 cal estudiar les possibles estratègies.
   • ENRIQUIR. Augmentar el patrimoni de l’empresa a través d’inversió en tecnologia.
   • OPTIMITZAR. Fer servir els recursos de la millor forma possible, gràcies a la planificació de la innovació.
   • PROTEGIR. Protecció de les innovacions pròpies i actualització constant dels coneixements a través de la innovació segons la norma UNE 166002.
 • Desenvolupar un estil de direcció basat en el lideratge, motivació i el compromís amb el desenvolupament del capital humà d’acord amb la política d’innovació.
 • Establir bons canals de comunicació (interns i externs). Integrar la innovació a nivell corporatiu, involucrant a totes les àrees funcionals de l’organització.
 • Implantar processos de planificació i control de projectes d’innovació. Avaluar la seva eficiència en el marc de la innovació segons la norma UNE 166002.

Consultoria gestió de la innovació

Necessites ajuda per la gestió eficient i eficaç de la innovació de forma eficient i eficaç?