codi de conducta

Codi de conducta empresarial

Què és un codi de conducta empresarial?

Un codi de conducta d’empresa és un document voluntari que implica un compromís a seguir uns principis ètics. Habitualment aquests principis estan vinculats amb la Responsabilitat Social Empresarial.

Algunes vegades, els codis de conducta també impliquen a les empreses proveïdores i subcontractistes.

Els codis de conducta de les empreses s’ha generalitzat a partir de la globalització dels anys 1990, quan les empreses multinacionals creen i difonen, davant de l’opinió pública, nombrosos codis de conducta a los que es comprometen a implantar a les seves activitats.

Un certificat de responsabilitat social , una auditoria SMETA o una memòria de responsabilitat social son eines per evidenciar el compromís a complir el seu codi de conducta.

Contingut del codi de conducta

El contingut dels codis de conducta de les empreses és molt variat. Sovint depèn de la cultura de l’empresa, sector d’activitat i país al que pertany. Generalment els codis de conducta estan vinculats amb:

  • Governança: compromís de direcció, contra la corrupció i el suborn, etc.
  • Laborals com ara la igualtat d’oportunitats, el rebuig de l’esclavitud, el treball infantil.
  • Ambientals. Implica l’ajuda a la millora ambiental i el compliment de les normes ambientals i en general els compromisos ambientals de l’empresa..
  • Socials, cpom ara els drets dels Grups d’Interès.

En general els codis de conducta sols apliquen a la central de la multinacional, i a vegades amb restriccions, a les filials. Excepcionalment, els codis de conducta s’apliquen a proveïdors i altres subcontractistes.

Addicionalment la responsabilitat social d’una empresa afecta al codi de conducta de l’empresa ja que reflecteix els seus principis. Els principis i ideals de l’empresa afecten a tots els treballadors inclosa la gerència.

Habitualment tenir un codi de conducta empresarial és un requisit tant de les normes de responsabilitat social empresarial com les normes vinculades amb el Corporate Compliance.

Normes de Responsabilitat Social Empresarial

Normes de Corporate Compliance