empresa socialment responsable

Responsabilitat Social Empresarial, RSE

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és un compromís voluntari que assumeix una organització amb la societat. Aplica tant a nivell intern (assegurant el benestar del personal i de l’ambient laboral) com extern de l’empresa (assegurant la gestió ambiental, comerç ètic i compromís amb la societat en general).

Reconeixements de RSE o Responsabilitat Social Empresarial

Certificats de sistemes de gestió
  • Forética – SGE21. Forética é un referent de la sostenibilitat i responsabilitat social empresarial. SGE21 es una norma que permet implantar, auditar i certificar un sistema de gestió ètica i socialment responsable. Integra els aspectes ambientals, socials i de bon govern (ASG) a la gestió d’empreses i organitzacions de tot tipus.
  • SA8000, Creada per la Social Accountability International (SAI) es pot auditar i certificar. Estableix els requisits voluntaris que es basen en la legislació nacional, a les Convencions de la Organització Internacional del Treball (OIT), la Declaració Universal dels Drets Humans i els Drets dels Nens.
  • IQNet SR10. És una norma desenvolupada per IQNet que serveix per integrar la gestió de la responsabilitat social a l’estratègia de les organitzacions i per comunicar els assoliments aconseguits a través de la seva certificació.
Memòries de RSE
  • Memòria GRI. Les memòries de sostenibilitat GRI son informes integrats de la rendició de comptes on les empreses o organitzacions informen sobre el seu desempeny ambiental, aspectes financers i socials de les seves activitats, productes i serveis.
  • ODS o Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
  • Economía social. Es un conjunto de pràctiques que generen una cultura solidaria. Busquen la transformació social, aplicant-se a qualsevol tipus d’empresa, cooperativa que segueixi una sèrie de característiques específiques.
Auditories de Responsabilitat Social i comerç ètic
  • Auditoria SMETA reuneix bones pràctiques a una tècnica d’auditoria ètica. Amb SMETA, un proveïdor pot dur a terme una auditoria i compartir-la amb varis clients a la vegada. La metodologia SMETA inclou quatre mòduls: Salud i seguretat; Normes laborals; Medi ambient o Ètica comercial.
  • Auditoria Ecovadis. Abarca una àmplia gama de sistemes de gestió no financers que inclouen els impactes ambientals, pràctiques laborals i drets humans, ètica i compres sostenibles.
  • B-Corp . Certificat que exigeix que a la presa de decisions tinguin en compte als seus treballadors, clients, proveïdors, comunitat i medi ambient.

Els certificats ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 son complementaris a la RSE.