Gestió Responsable

Gestió responsable, empresa sostenible

La gestió responsable a les pimes

La gestió responsable vinculada amb la Responsabilitat Social és més habitual del que sembla, tant en grans com petites empreses. Però en molts dels casos no s’és conscient d’aquest punt fort i no es comunica de forma òptima. Exemples de pimes amb gestió responsable:

 • La Fageda (Bones Pràctiques RSE). La seva missió és crear llocs de treball a la gent amb discapacitat. Ha crescut amb la crisis. Té quasi 300 treballadors.
 • Cafès Novell, contracta a gent amb discapacitats. Volien comprar cafè de comerç just (cafè responsable) quan es considerava que era molt dolent i per tant no podien publicitar que feien servir comerç just.
 • KH Lloreda, tenen un codi ètic i un Sistema Integrat de Gestió amb certificat “SGE 21”. Varen aconseguir la ecoetiqueta europea del detergent KH7.
 • Sweet Centre (Botiga de xuxes del centre de Mataró). Té una rampa a entrada i passadissos accessibles amb cadira de rodes, ben identificats (en català, castellà i anglès). Varen ser excel·lents amb celíacs. La rotació del producte de les caixes va ser especial. Xocolata especial pels musulmans (i varietat per col·lectius molt diversos). Tenen codi ètic.
 • Taxis Igualada. Tenen wifi dins del taxi des del 2008. Així permetia que els seus clients puguessin estar permanentment connectats. Relacionat amb 3 entitats socials de la comarca (afavorint que la gent faci relacions entre ells). A més, encara que sigui un autònom, té un codi ètic.

A partir d’aquests exemples, podem veure que:

 • Les pime s’han orientat sovint a coses properes, vinculades amb el propi equip, etc… no publiciten originalment la seva responsabilitat social. No han volgut fer publicitat perquè volen competir al mercat per la qualitat dels seus productes o serveis, no volen vendre sols perquè fan una bona acció social.
 • No s’ha explicat la responsabilitat social per por al rebuig. De forma concreta , per Cafès Novell, explicar–ho implicava un risc a que la gent rebutgés el cafè. A més, si la proposta de valor és senzilla, qualsevol atribut que afegeixis pot dificultar que la gent ho entengui correctament. Fa dos o tres anys “Cafè Novell” va entrar al client final aportant el valor de la “càpsula biodegradable” (amb anuncis de televisió inclosa). En aquest varen comunicar la seva Responsabilitat Social en ser part de la proposta de valor que els diferencia de la competència. En el cas de KH, quan han intentat comunicar la Responsabilitat Social no han aconseguit que la gent ho valori perquè la gent considera que KH7 és una bomba química que no pot ser ecològica.
 • Propietat i Equip Directiu amb valors, esperit de lideratge i que sap fer una gestió del canvi. Habitualment implica una empresa amb capacitat emprenedoria.

Es pot posar la Responsabilitat Social a la proposta de valor de l’empresa (atribut de venda) si es vol comunicar. Òbviament encara que no estigui a la proposta, es pot comunicar a través de la pàgina web.

Mètode per implantar la Gestió Responsable

Per implantar una gestió responsable, els passos més habituals a seguir son:

 • Identificar i analitzar els compromisos vinculats amb la Responsabilitat Social que actualment ja es tenen o es poden tenir. (Compromisos i valors de RSE a Ética). Sense compromís no hi ha responsabilitat social.
 • Minimitzar impactes negatius i maximitzar els impactes positius vinculats amb la responsabilitat social. Al posar en pràctica els compromisos es genera sostenibilitat.
 • Establir les prioritats de la gestió responsable, establint plans d’acció, objectius, iniciatives i bones pràctiques). Per fer-ho, cal:
  • Identificació i diàleg amb els Grups d’interès. Cadascú ha de veure els seus grups d’interès rellevants. Els més habituals: Propietat, Clientela, Treballadors, veïns, associacions diverses, etc… Dialogar vol dir reunir-se amb ells, mirar què comuniquen, …. plantejar-se riscos i oportunitats, etc… Hem de prioritzar els grups d’interès. Pot implicar convidar als clients a fer un cafè (captes converses que si no ho fas no detectes).
  • Identificar i prioritzar els punts clau dels grups d’interès (aspectes importants dels diferents grups d’interès. Depenen del sector, el territori, què pensen de nosaltres, etc….
  • Rendició de comptes amb transparència. Hi ha d’haver transparència. A la web cal que s’expliqui el que estic fent.
 • Implantar un sistema de gestió responsable que tingui en compte:
  • Vector Bon govern (coordinació de tots els vectors, transparència, lideratge). Ajuda a que la RSC es vegi com una cosa on està tothom, començant per la implicació de gerència).
  • Vector Laboral (conciliació vida laboral i familiar, igualtat d’oportunitats entre homes i dones, sous dignes, etc…)
  • Vector Ambiental (consum de proximitat, consum amb compromís ambiental com amb ecoetiquetes, anàlisi del cicle de vida, minimització de residus, etc.)
  • Vector Social (drets humans, relació amb ONGs, diversitat, veïns)
  • Vector econòmic (economia circular, eficiència econòmica, compra local, …)

En alguns casos es centra en 3 vectors (Triple P o Triple bottom line).

Es pot certificar un sistema de gestió de la Responsabilitat Empresarial (SR10 IQNet), fer una memòria (GRI, Forética) o auditoria SMETA entre altres.

Com a conclusió,  la Responsabilitat Social és una manera de ser i de relacionar-se amb l’entorn. Darrera d’ell hi ha un model de negoci. Un empresari, en el moment de generar beneficis, ha de saber crear valor i implicar-me amb l’entorn.

Links vinculats responsabilitat social empresarial