BRC Food

BRC Food versió 7

La certificació BRC Food, igual que el IFS, ISO 22000, SQF és un referencial alimentari, que està triomfant sobretot en el mercat anglès. Tots aquestes normes estan validades per GFSI.

Origen dels canvis a la norma BRC Food

Els canvis de la norma BRC Food sovint estan fonamentats per les 10 no conformitats més habituals, trobades a l’aplicació de la BRC, segons les certificadores de BRC Food. Els principals canvis i aspectes importants estan motivats per:

 • Fraus com la Carn de cavall – Informe Elliot – Einforme EU 2013/2091. Ha implicat una definició més clara què vol dir frau i es tracta de posar en valor la relació entre el sector públic i privat.
 • Presència d’elements químics com ara al·lèrgens (presencia de traces), que aplica a més de 17 milions de persones segons EAACI. o augment de la importància d’elements químics ja que a l’Informe RASFF cada vegada es dona més importància a la presencia d’elements químics que de patògens. També cada vegada tenen més importància la presencia de cossos estranys i els productes que estiguin en contacte amb els aliments (envasos). Segons RedSCIRI també cada vegada son més important la contaminació d’elements químics.
 • Requisits per zones: La norma BRC Food distingeix zones d’alt risc / cures especials- Ambient – Hight Care
 • Procés d’auditoria implicant un canvi en el compromís minorista o duplicitat d’auditories

Característiques BRC Food v 7

A partir dels manuals per implantar la norma BRC i interpretació de la norma BRC Food les següents característiques:

 • Hi ha 305 requisits, 21 requisits més que en el cas de la versió 6
 • 12 requisits fonamentals (a la versió 6 n’hi havia 10)
 • Sistema de certificació per graus AA, A, B, C y D més rigorós
 • Tipus de no conformitats: Crítiques, Majors i menors.
 • Programa de Mercats Globals BRC Food (amb tres nivells bàsic. Intermedi o certificat)
 • Mòduls voluntaris (que abans no hi eren) i que estan per desenvolupar.
 • Les exclusions cada vegada són més complicades i cal que constin al certificat..
 • Sistema que asseguri la informació de nous riscos per l’autenticitat de les matèries primeres.

Canvis a la norma BRC Food versió 7

De forma més concreta, destaquem els següents canvis de la norma BRC Food versió 7:

 • Auditories internes. Planificació durant tot l’any les auditories internes que tingui com abast la implantació del pla APPCC. Continuen les auditories no anunciades. Un dels canvis més importants és que fàcilment passarem a auditories de seguiment semestral en comptes d’anuals.
 • Avaluació i certificació de grups de matèries primeres i proveïdors. Cal avaluar i homologar proveïdors i grups de matèries primes, cal que estigui documentada com a mínim un cop l’any. L’aprovació i seguiment dels proveïdors es farà a través d’auditories GFSI o auditories exhaustives. A la nova norma els qüestionaris sols es permeten a proveïdors de baix risc. Especifica l’envasat com un més dels processos subcontractats.
 • Compres a través de brokers. Les compres de matèries primeres a través de brokers requereix més informació que ara., tenint que conèixer la identitat de l’últim fabricant o envasador.
 • Retirada de productes. La retirada de productes cal seguir-la i incloure a l’avaluació APPCC i es tingui en compte la seva gestió, incorporant la versió 7, requisits de com fer-ho, considerant-ho com a subproducte.
 • Etiquetatge i marca del distribuïdor. La norma BRC Food versió 7 insisteix en els envasos obsolets i l’etiquetatge de la marca del distribuïdor.
 • Traçabilitat, cal assegurar la traçabilitat eficaç de forma documentada, com a mínim un cop cada 3 anys.
 • Enfocat al client, controlant el compliment de tots els requisits del contracte amb el client i no sols aquells requisits vinculats amb qualitat.
 • Manteniment. La nova versió de BRC Food requereix a la zona de Hight Risk i Hight Care utensilis específics per aquelles zones.
 • Gestió del frau, ara, la norma BRC Food li dóna molta més importància. Sovint requerirà fer anàlisis.

Podem estar al corrent de qualsevol canvi del protocol de BRC Food o de les seus requisits voluntaris a través de www.brcparticipate.com. També poden ajudar a estar informats altres webs com RASSF, AECOSAN o MARM.

Consulta aquí la versió en castellà de la norma BRC.

Amb la nostra consultoria ISO et podem ajudar aconseguir el reconeixement BRC Food