Software ISO, ISO sense papers

Gestticalia

Fer servir un software ISO per tenir una “ISO sense papers” com ara Gesttic, de Gestticalia pot implicar les següents avantatges:

 • Accés fàcil i àgil a la informació a través d’Internet,  tots els dies, les 24 hores al dia.
 • Implicació de tot el personal. Amb el software ISO, pot veure ràpidament tot el “Sistema de Gestió”.
 • Fàcil d’adaptar. Permet una total llibertat per configurar-lo seguint el seu certificat ISO. No et trobes encotillat.
 • Baix cost del Software ISO. El manteniment de l’aplicació i els servidors el fem nosaltres. En tractar-se d’un servei ASP o “On Demand” sols pagues el que necessites.
 • Seguretat de dades i de la informació., amb la garantia de  Microsoft 365.

Característiques del Software ISO

El Software ISO” s’adapta als certificats més habituals com ara ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001 entre altres normes ISO.

 • Fàcil d’accedir:
  Gesttic és simple i no requereix instal·lacions ja que s’accedeix a ella a través de qualsevol navegador d’internet. És molt fàcil posar en marxa per qualsevol de les vies següents:
  • A través d’un curs de formació, bonificable a través de la Fundae.
  • A partir de consultoria ISO per aconseguir un certificat o implantar la “ISO sense papers.
 • Certificat ISO “útil i fàcil” que aporta valor:
  Software ISO a més d’ajudar a implicar tot el personal, és l’ajuda ideal per una certificació útil i fàcil en:
  • Trobar tota la informació i documentació de l’empresa. Amb el gestor documental del Software ISO, tota la documentació que genera el certificat ISO està ordenada i és facil de trobar.
  • Accedir al coneixement de l’organització, facilitant la gestió del coneixement i implicant als clients i proveïdors.
  • Facilitar la formació i capacitació de tot el personal.
  • Resol les incidències i no conformitats amb eficiència i eficàcia.
  • Estalvi econòmic:
   A un software ISO “On Demand” com Gesttic implica un estalvi econòmic perquè sols paga pel que fas servir. A més, no té manteniment per vostè.
 • Seguretat de dades i de la informació:
  La seguretat de les dades i informació està assegurada per:
  • Servidor a “Data Center” amb totes les mesures de seguretat.
  • Configuració de permisos i preferències personals. Cada usuari sols té accés a la documentació i funcionalitats on està implicat, podent configurar amb facilitat permisos, visualitzant sols allò que a cada usuari li afecta.
 • Funcionalitats del programa ISO
  Les funcionalitats de Gesttic – programa ISO:
  • Gestor documental per la gestió de tota la documentació del certificat ISO.
  • Ticketing o gestor de tickets, per la gestió de les incidències i no conformitats . Permet implicar a tot el personal i gestionar-les amb facilitat.
  • Gestor de projectes.
  • Portal de formació “online” específic per cada organització.

  La solidesa dels elements que constitueixen les funcionalitats de “Gesttic – Software ISO“, permeten configurar-lo fàcilment a qualsevol norma ISO.