Software ISO sin papeles

Software ISO, ISO sense papers

Gestticalia

Fer servir un software ISO per tenir una “ISO sense papers” com ara Gesttic, de Gestticalia pot implicar les següents avantatges:

 • Accés fàcil i àgil a la informació a través d’Internet,  tots els dies, les 24 hores al dia.
 • Implicació de tot el personal. Amb el software ISO, pot veure ràpidament tot el “Sistema de Gestió”.
 • Fàcil d’adaptar. Permet una total llibertat per configurar-lo seguint el seu certificat ISO. No et trobes encotillat.
 • Baix cost del Software ISO. El manteniment de l’aplicació i els servidors el fem nosaltres. En tractar-se d’un servei ASP o “On Demand” sols pagues el que necessites.
 • Seguretat de dades i de la informació., amb la garantia de  Microsoft 365.

Característiques del Software ISO

El Software ISO” s’adapta als certificats més habituals com ara ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001 entre altres normes ISO.

 • Fàcil d’accedir:
  Gesttic és simple i no requereix instal·lacions ja que s’accedeix a ella a través de qualsevol navegador d’internet. És molt fàcil posar en marxa per qualsevol de les vies següents:
  • A través d’un curs de formació, bonificable a través de la Fundae.
  • A partir de consultoria ISO per aconseguir un certificat o implantar la “ISO sense papers.
 • Certificat ISO “útil i fàcil” que aporta valor:
  Software ISO a més d’ajudar a implicar tot el personal, és l’ajuda ideal per una certificació útil i fàcil en:
  • Trobar tota la informació i documentació de l’empresa. Amb el gestor documental del Software ISO, tota la documentació que genera el certificat ISO està ordenada i és facil de trobar.
  • Accedir al coneixement de l’organització, facilitant la gestió del coneixement i implicant als clients i proveïdors.
  • Facilitar la formació i capacitació de tot el personal.
  • Resol les incidències i no conformitats amb eficiència i eficàcia.
  • Estalvi econòmic:
   A un software ISO “On Demand” com Gesttic implica un estalvi econòmic perquè sols paga pel que fas servir. A més, no té manteniment per vostè.
 • Seguretat de dades i de la informació:
  La seguretat de les dades i informació està assegurada per:
  • Servidor a “Data Center” amb totes les mesures de seguretat.
  • Configuració de permisos i preferències personals. Cada usuari sols té accés a la documentació i funcionalitats on està implicat, podent configurar amb facilitat permisos, visualitzant sols allò que a cada usuari li afecta.
 • Funcionalitats del programa ISO
  Les funcionalitats de Gesttic – programa ISO:
  • Gestor documental per la gestió de tota la documentació del certificat ISO.
  • Ticketing o gestor de tickets, per la gestió de les incidències i no conformitats . Permet implicar a tot el personal i gestionar-les amb facilitat.
  • Gestor de projectes.
  • Portal de formació “online” específic per cada organització.

  La solidesa dels elements que constitueixen les funcionalitats de “Gesttic – Software ISO“, permeten configurar-lo fàcilment a qualsevol norma ISO.