ISO 13009 – Gestió de la platja

Avantatges gestió de la qualitat a la platja

Destaquem les següents avantatges que aporta la norma ISO 13009 sobre la gestió de la platja:

 • Facilitar la gestió de la platja a l’Ent Gestor, a partir de dotar de coherència i credibilitat la gestió de la platja. Millora la visibilitat de la política i objectius de millora continua així com la comprensió i la informació dels riscos i assumptes vinculats amb la gestió de la platja, impulsant el seu seguiment i avaluació.
 • Millora la reputació de la platja. La ISO 13009 ajuda a reduir el risc que pot implicar l’incompliment de les expectatives dels usuaris ; la millora de la salut i seguretat; mala reputació per activitats delictives o alteració del ordre públic; o reducció de la contaminació gràcies a la gestió de la platja.
 • Impacte econòmic de pèrdua d’usuaris de la platja gràcies a que la gestió de la platja segons la norma ISO 13009. Implica una planificació del desenvolupament turístic de la platja. Entre altres coses genera un bon disseny paisatgístic i dels serveis, bona imatge en els medis de comunicació i instal·lacions i equipaments ben gestionats.

 • Millorar l’experiència del turista i la satisfacció dels usuaris  prestant gràcies a la gestió de la platja, un servei de qualitat. Implica facilitar l’accés, serveis de qualitat i un augment de l’oci que aconsegueix fidelitzar als clients i augmentar la demanda turística del destí i per tant el creixement econòmic del destí.
 • Millora la gestió ambiental de la platja contribuint a la gestió ambiental de la platja implicant un compromís amb el desenvolupament sostenible i contribuir a donar informació sobre la gestió ambiental a la platja. Per això la ISO 13009 és integrable tant amb la ISO 9001 com amb ISO 14001 i EMAS.

Requisits de la norma

La Norma ISO 13009 sobre la gestió de la platja estableix els requisits generals i recomanacions als Ens Gestors de la platja (habitualment Ajuntaments) que ofereixen serveis a turistes i visitants. La norma incorpora requisits referents a:

 • Requisits generals i guia per a la gestió de la platja. Destaquem que la norma ISO 13009 sobre la gestió de la platja cal tenir en compte la planificació a la gestió de la platja; la comunicació de les parts interessades i com promoure la platja. A la vegada cal mesurar el rendiment de la gestió de la platja i la satisfacció i retroalimentació amb els usuaris de la platja. Per complir amb tots aquests requisits, cal:
  • Identificació i gestió de riscos vinculats amb la gestió de la platja.
  • Codi de bones pràctiques. En destaquem aquelles vinculades amb els diferents usos de la platja; la conservació de la platja; manteniment i gestió de les instal·lacions; salvament i socorrisme i sobre la seguretat a la platja.
 • Infraestructura. Destaquem que la norma ISO 13009 sobre gestió de la platja té en compte punts com ara la infraestructura permanent, la infraestructura temporal i l’accés a la platja.
 • Prestació del Servei. La norma ISO 13009 requereix que la gestió de la platja incloguin els serveis d’informació; els serveis de seguretat i salvament a la platja; la neteja de la platja (inclosa la gestió de residus) i els serveis d’oci oferits a través de les guinguetes.

A l’elaboració d’aquesta norma hi ha participat el Comte Tècnic d’AENOR CTN 187.

Altres reconeixements de qualitat a la gestió de la platja.

Podeu trobar més informació a l’article “Qualitat de les platges, banderes i certificacions“. D’ell, en destaquem: