ISO 19011 Auditoria interna

ISO 19011 – Auditoria de sistemes de gestió

Auditories ISO segons ISO 19011

Li oferim les següents Auditories ISO internes o a proveïdors complint els requisits ISO 19011:

Requisits de la ISO 19011

La norma ISO 19011 especifica els requisits per a la realització de les auditories d’un sistema de gestió ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 22000 i altres normes. Per això, aporta els següents beneficis:

  • Els principis d’auditoria, ajudant la norma ISO 19011 a apreciar la naturalesa essencial de l’auditoria.
  • Gestió d’un programa d’auditoria. La norma orienta sobre l’establiment i la gestió dels programes d’auditoria. Tracta aspectes com l’assignació de responsabilitats per a la gestió dels programes d’auditoria, l’establiment dels objectius, la coordinació de les activitats de l’auditoria i la provisió de recursos suficients a l’equipo auditor.
  • Activitats d’auditoria, com a planificació i la forma de realitzar auditories de sistemes de gestió de la qualitat o ambiental, incloent la selecció de l’equipo auditor seguint els requisits establerts.
  • Competència dels auditors. La ISO 19011 orienta sobre la competència de l’auditor. Indica els coneixements i les habilitats necessaris per ser competent en realitzar una auditoria. A més brinda orientació sobre els atributs personals necessaris per ser auditor, així com sobre l’educació, l’experiència laboral, la formació i l’experiència en auditoria. La norma també indica un procés per a l’avaluació d’auditors.

Links vinculats amb ISO 19011

EA – European Cooperation for Acreditation
ENAC – Entitat Nacional d’Acreditació
UKAS– The United Kingdom Accreditation Service